قیمت مخزن آب پلی اتیلن اصفهان

قیمت مخزن آب پلی اتیلن اصفهان

 قیمت مخزن آب پلی اتیلن اصفهان

لیست ابعاد و قیمت فروش مخازن آب پلی اتیلن در شهر اصفهان. کلیه محصولات از طریق پست و یا باربری به مشتریان عزیز ارسال خواهد شد و کلیه بارها تا زمان تحویل به مشتری بیمه شده و پس از تحویل نیز به مدت 5 سال گارانتی خواهند شد.

کالا
طول
(cm)
عرض
(cm)
ارتفاع
(cm)
قيمت
تک لایه (ريال)

قيمت
سه لایه (ريال)
 
مخزن 70 لیتری افقی PL7144482,170,0003,140,000خرید
مخزن 70 لیتری افقی KU7244482,150,0002,750,000خرید
مخزن 70 لیتری افقی کرکره ای PT664448***2,581,000خرید
مخزن 100 لیتری افقی PL7354582,830,0003,190,000خرید
مخزن 100 لیتری افقی KU7052552,790,0003,340,000خرید
مخزن 100 لیتری افقی کرکره ای PT7051543,089,0003,465,000خرید
مخزن 100 لیتری افقی TP7253564,099,0004,289,000خرید
مخزن 200 لیتری افقی PL9960685,510,0006,450,000خرید
مخزن 200 لیتری افقی TP9557646,259,0006,589,000خرید
مخزن 220 لیتری افقی کرکره ای PT9765705,476,0007,020,000خرید
مخزن 250 لیتری افقی PL11262705,820,0006,830,000خرید
مخزن 250 لیتری افقی KU10562716,070,0007,170,000خرید
مخزن 250 لیتری افقی TP10262673,550,0004,150,000خرید
مخزن 300 لیتری افقی PL10570775,980,0007,210,000خرید
مخزن 300 لیتری افقی KU10369736,740,0007,680,000خرید
مخزن 300 لیتری افقی PT9870806,440,0007,540,000خرید
مخزن 300 لیتری افقی TP10565707,879,0008,239,000خرید
مخزن 350 لیتری افقی PT11772766,881,0008,502,000خرید
مخزن 350 لیتری افقی TP11568738,669,0009,069,000خرید
مخزن 400 لیتری افقی PL12468787,700,0008,690,000خرید
مخزن 400 لیتری افقی PT12370778,518,0009,451,000خرید
مخزن 400 لیتری افقی TP120707710,219,00010,689,000خرید
مخزن 500 لیتری افقی PL13579868,790,00011,020,000خرید
مخزن 500 لیتری افقی KU133758410,140,00011,730,000خرید
مخزن 500 لیتری افقی PT12976849,271,00012,017,000خرید
مخزن 500 لیتری افقی TP134778411,399,00011,879,000خرید
مخزن 600 لیتری افقی PT147848412,494,00014,025,000خرید
مخزن 600 لیتری افقی TP137808712,899,00013,489,000خرید
مخزن 700 لیتری افقی PL171819113,810,00014,860,000خرید
مخزن 750 لیتری افقی PL155909814,650,00015,650,000خرید
مخزن 800 لیتری افقی KU170889015,000,00015,960,000خرید
مخزن 800 لیتری افقی PT162859315,670,00016,572,000خرید
مخزن 800 لیتری افقی TP157879516,519,00017,279,000خرید
مخزن 1000 لیتری افقی PL16810011016,610,00018,080,000خرید
مخزن 1000 لیتری افقی KU1659810417,410,00019,220,000خرید
مخزن 1000 لیتری افقی PT1609410318,091,00019,732,000خرید
مخزن 1000 لیتری افقی TP1649710319,349,00019,999,000خرید
مخزن 1200 لیتری افقی KU16610310919,370,00021,790,000خرید
مخزن 1500 لیتری افقی PL20211011625,170,00026,810,000خرید
مخزن 1500 لیتری افقی KU19111411626,820,00028,390,000خرید
مخزن 1500 لیتری افقی PT19110811327,870,00029,220,000خرید
مخزن 1500 لیتری افقی TP19611011426,509,00027,659,000خرید
مخزن 2000 لیتری افقی PL20212413532,040,00033,410,000خرید
مخزن 2000 لیتری افقی KU21312012533,400,00035,210,000خرید
مخزن 2000 لیتری افقی PT19612313234,946,00036,387,000خرید
مخزن 2000 لیتری افقی TP20012513033,619,00035,199,000خرید
مخزن 3000 لیتری افقي PL24014015248,650,00049,700,000خرید
مخزن 3000 لیتری افقي KU23614114746,370,00050,060,000خرید
مخزن 3000 لیتری افقي کرکره ای PT22014014651,871,00053,119,000خرید
مخزن 3000 لیتری افقي TP23513914752,539,00054,799,000خرید
مخزن 4000 لیتری افقی PL25015917068,780,00070,530,000خرید
مخزن 4000 لیتری افقی PT22815216673,761,00075,518,000خرید
مخزن 4000 لیتری افقی TP24616016166,249,00073,399,000خرید
مخزن 4200 لیتری افقی PT22716017075,090,00076,909,000خرید
مخزن 5000 لیتری افقی PL25018019092,350,00094,190,000خرید
مخزن 5000 لیتری افقی KU23017518392,040,00094,660,000خرید
مخزن 5000 لیتری افقی PT27015816698,310,000100,725,000خرید
مخزن 5000 لیتری افقی TP26616717288,839,00093,179,000خرید
مخزن 6000 لیتری افقی PT281170180114,566,000119,930,000خرید
مخزن 6000 لیتری افقی TP275180180113,909,000119,269,000خرید
مخزن 8000 لیتری افقی TP314198204144,999,000151,999,000خرید
مخزن 10000 لیتری افقی PT354196206177,259,000185,904,000خرید
مخزن 10000 لیتری افقی TP345216207180,579,000189,999,000خرید
مخزن 15000 لیتری افقی TP398238242261,359,000274,150,000خرید
شرح کالاطول
(cm)
قطر
(cm)
ارتفاع
(cm)
قيمت تک لایه (ريال) قيمت سه لایه (ريال)  
مخزن انبساط 100 ليتري عمودي دولايه فوم دار PL-52754,750,000***خرید
مخزن انبساط 220 ليتري عمودي دولايه فوم دار PL601027,880,000***خرید
مخزن انبساط 350 ليتري عمودي دولايه فوم دار PL691329,930,000***خرید
مخزن انبساط 100 ليتري عمودي PL-52754,750,000***خرید
مخزن 70 لیتری عمودی KU-45622,830,000***خرید
مخزن 80 لیتری عمودی PL-50582,380,0002,600,000خرید
مخزن 100 لیتری عمودی PL-52752,720,0003,190,000خرید
مخزن 100 لیتری عمودی KU-50682,940,0003,880,000خرید
مخزن 100 لیتری عمودی PT-45812,947,0004,079,000خرید
مخزن 100 لیتری عمودی TP-46723,769,0003,959,000خرید
مخزن 150 لیتری عمودی PL-55853,430,0004,410,000خرید
مخزن 150 لیتری عمودی TP-56774,199,0004,399,000خرید
مخزن 200 لیتری عمودی PT-84625,050,0005,660,000خرید
مخزن 200 لیتری عمودی بلند PT-58985,518,0006,113,000خرید
مخزن 200 لیتری عمودی بلند TP-58915,719,0006,659,000خرید
مخزن 220 لیتری عمودی PL-601024,820,0005,780,000خرید
مخزن 220 لیتری عمودی KU-66965,310,0005,970,000خرید
مخزن 220 لیتری عمودی PT-58975,154,0006,346,000خرید
مخزن 220 لیتری عمودی TP-58975,869,0006,149,000خرید
مخزن 250 لیتری عمودی PT-70825,828,0006,807000خرید
مخزن 300 لیتری عمودی PT-621185,980,0007,068,000خرید
مخزن 300 لیتری عمودی کوتاه PT-621186,227,0007,302,000خرید
مخزن 300 لیتری عمودی بلند PT-561435,989,0007,536,000خرید
مخزن 300 لیتری عمودی TP-701005,229,0007,539,000خرید
مخزن 300 لیتری عمودی بلند TP-571437,229,0007,539,000خرید
مخزن 350 لیتری عمودی PL-691326,160,0007,160,000خرید
مخزن 350 لیتری عمودی KU-661276,520,0007,620,000خرید
مخزن 350 لیتری عمودیPT-721036,690,0007,780,000خرید
مخزن 400 لیتری عمودی KU-791167,110,0008,040,000خرید
مخزن 500 لیتری عمودی کوتاه PL-851198,360,0009,070,000خرید
مخزن 500 لیتری عمودی KU-841249,070,0009,450,000خرید
مخزن 500 لیتری عمودی PT-871069,122,0009,861,000خرید
مخزن 500 لیتری عمودی بلند PT-661669,437,00010,792,000خرید
مخزن 500 لیتری عمودی کوتاه TP-8012010,149,00010,629,000خرید
مخزن 500 لیتری عمودی بلند TP-6417210,149,00010,629,000خرید
مخزن 550 لیتری عمودی بلند PL-721709,140,00010,610,000خرید
مخزن 600 ليتري عمودي بلند KU-7118411,170,00012,330,000خرید
مخزن 750 ليتري عمودی KUــ9413212,730,00013,670,000خرید
مخزن 750 ليتري عمودی کوتاه TPــ9013613,629,00013,629,000خرید
مخزن 750 ليتري عمودی بلند TPــ7520513,629,00013,629,000خرید
مخزن 800 ليتري عمودی PT ــ9413813,337,00013,867,000خرید
مخزن 800 ليتري عمودی بلند PT ــ7818914,235,00015,756,000خرید
مخزن 900 ليتري كروي PLــ13313214,880,00016,580,000خرید
مخزن 1000 لیتری عمودی بلند PL-8821216,380,00016,890,000خرید
مخزن 1000 لیتری عمودی کوتاه PL-10914514,370,00015,310,000خرید
مخزن 1000 لیتری عمودی KU-9020316,260,00017,610,000خرید
مخزن 1000 لیتری عمودی PT -10514215,580,00016,517,000خرید
مخزن 1000 لیتری عمودی کوتاه PT -11411415,538,00016,847,000خرید
مخزن 1000 لیتری عمودی بلند PT -8020217,622,00018,389,000خرید
مخزن 1000 لیتری عمودی کوتاه TP-10314017,589,00018,419,000خرید
مخزن 1000 لیتری عمودی بلند TP-8221717,589,00018,419,000خرید
مخزن 1100 لیتری عمودی KU-10515717,250,00019,060,000خرید
مخزن 1500 لیتری عمودی-12117221,020,00021,850,000خرید
مخزن 1500 لیتری عمودی KU-12315923,220,00024,740,000خرید
مخزن 1500 لیتری عمودی PT-11417022,790,00023,724,000خرید
مخزن 1500 لیتری عمودی بلند PT-10221022,876,00024,193,000خرید
مخزن 1500 لیتری عمودی TP-11417225,439,00026,629,000خرید
مخزن 1500 لیتری عمودی بلند TP-9921525,439,00026,629,000خرید
مخزن 1800 لیتری عمودی بلند TP-11021727,659,00028,969,000خرید
مخزن 2000 لیتری عمودی PL-13419026,020,00026,400,000خرید
مخزن 2000 لیتری عمودی KU-13017927,530,00028,090,000خرید
مخزن 2000 لیتری عمودی PT-13416527,936,00028,730,000خرید
مخزن 2000 لیتری عمودی کوتاه PT-144147****29,415,000خرید
مخزن 2000 لیتری عمودی بلند PT-11520927,936,00028,730,000خرید
مخزن 2000 لیتری عمودی TP-13017628,469,00029,809,000خرید
مخزن 2000 لیتری عمودی بلند TP-11421528,469,00029,809,000خرید
مخزن 2000 لیتری عمودی کوتاه TP-16513028,469,00029,809,000خرید
مخزن 3000 لیتری عمودی PL-15320841,030,00041,340,000خرید
مخزن 3000 لیتری عمودی KU-15420540,500,00042,610,000خرید
مخزن 3000 لیتری عمودی PT-15320044,120,00044,340,000خرید
مخزن 3000 لیتری عمودی بلند PT-13225044,124,00044,341,000خرید
مخزن 3000 لیتری عمودی TP-15220042,339,00044,349,000خرید
مخزن 3000 لیتری عمودی کوتاه TP-17515442,339,00044,349,000خرید
مخزن 3000 لیتری عمودی بلند TP-13225642,339,00044,349,000خرید
مخزن 4000 لیتری عمودی PT-17719554,670,00056,340,000خرید
مخزن 4000 لیتری عمودی کوتاه PT-20315054,083,00055,506,000خرید
مخزن 4000 لیتری عمودی کوتاه PT-20315054,083,00055,506,000خرید
مخزن 4000 لیتری عمودی بلند PT-15524155,774,00056,346,000خرید
مخزن 4000 لیتری عمودی TP-15722657,689,00060,399,000خرید
مخزن 4000 لیتری عمودی کوتاه TP-17020557,689,00060,399,000خرید
مخزن 5000 ليتري عمودي بلند PL-18822565,260,00067,200,000خرید
مخزن 5000 ليتري عمودي کوتاه PL-22216064,050,00065,100,000خرید
مخزن 5000 ليتري عمودي KU-17024567,820,00070,220,000خرید
مخزن 5000 ليتري عموديPT-18522169,988,00071,999,000خرید
مخزن 5000 ليتري عمودي کوتاه PT-21916068,323,00069,575,000خرید
مخزن 5000 ليتري عمودي بلند PT-16326970,173,00072,173,000خرید
مخزن 5000 ليتري عمودي کوتاه TP-22017069,119,00072,549,000خرید
مخزن 5000 ليتري عمودي بلند TP-17624069,119,00072,549,000خرید
مخزن 6000 لیتری عمودی PL-22219072,180,00073,220,000خرید
مخزن 6000 لیتری عمودی PT-19023982,118,00084,073,000خرید
مخزن 6000 لیتری عمودی کوتاه PT-22817480,765,00082,892,000خرید
مخزن 6000 لیتری عمودی کوتاه TP-22020079,589,00083,329,000خرید
مخزن 6000 لیتری عمودی بلند TP-19025579,589,00083,329,000خرید
مخزن 7500 لیتری عمودی KU-21123299,130,000102,680,000خرید
مخزن 7500 لیتری عمودی PT-194283105,275,000109,544,000خرید
مخزن 8000 لیتری عمودی PL-19529593,500,00096,300,000خرید
مخزن 8000 لیتری عمودی PT-201281112,939,000115,626,000خرید
مخزن 10000 لیتری عمودی PL-255235125,580,000128,000,000خرید
مخزن 10000 لیتری عمودی KU-250245142,000,000144,750,000خرید
مخزن 10000 لیتری عمودی PT-232272135,464,000140,845,000خرید
مخزن 10000 لیتری عمودی کوتاه PT-263210136,245,000139,830,000خرید
مخزن 10000 لیتری عمودی بلند PT-204335139,974,000142,647,000خرید
مخزن 10000 لیتری عمودی کوتاه TP-239248133,099,000139,309,000خرید
مخزن 10000 لیتری عمودی بلند TP-210323133,099,000139,309,000خرید
مخزن 12000 لیتری عمودی PT-235310198,571,000206,095,000خرید
مخزن 14000 لیتری عمودی کوتاه PT-302231164,751,000170,897,000خرید
مخزن 14000 لیتری عمودی TP-267282184,999,000194,999,000خرید
مخزن 15000 لیتری عمودی PL-255325183,040,000189,560,000خرید
مخزن 15000 لیتری عمودی PT-255335198,121,000206,095,000خرید
مخزن 15000 لیتری عمودی TP-252332195,829,000205,199,000خرید
مخزن 20000 لیتری عمودی PL-290335227,530,000235,000,000خرید
مخزن 20000 لیتری عمودی PT-305307249,076,000256,120,000خرید
مخزن 20000 لیتری عمودی کوتاه TP-305310241,919,000253,269,000خرید
مخزن 20000 لیتری عمودی بلند TP-260415241,919,000253,269,000خرید
مخزن 20000 لیتری کوتاه315320تماستماسخرید
شرح کالاطول
(cm)
عرض
(cm)
ارتفاع
(cm)
قيمت تک لایه (ريال) قيمت سه لایه (ريال)  
مخزن 100 لیتری مکعبی KU4242703,800,0004,240,000خرید
مخزن 200 لیتری مکعبی عمودی PT60401147,424,0007,599,000خرید
مخزن 230 لیتری مکعبی عمودی PL60401257,060,0007,670,000خرید
مخزن 300 لیتری مکعبی افقی PT60601118,108,0009,451,000خرید
مخزن 450 لیتری مکعبی افقی PT150606111,431,00011,814,000خرید
مخزن 500 لیتری کتابی (مکعبی آسانرو) PT130569411,920,00013,286,000خرید
مخزن 500 لیتری کتابی (مکعبی آسانرو) PL1425011010,530,00011,763,000خرید
مخزن 500 لیتری مکعبی افقی PT152745413,953,00014,284,000خرید
مخزن 800 لیتری مکعبی افقی PL
170907010,800,00011,370,000خرید
مخزن 1000 لیتری مکعبی افقی PT1851026721,283,00021,811,000خرید
مخزن 1000 لیتری کتابی (مکعبی آسانرو) PL1636214012,450,00014,320,000خرید
مخزن 1500 لیتری مکعبی افقی PT210113
7710,800,00011,370,000خرید
مخزن 2000 لیتری مکعبی افقی PT230126
83***41,602,000خرید
مخزن 2000 لیتری کتابی (مکعبی آسان رو ) PL2157020036,603,00040,905,000خرید
مخزن 500 لیتری زیرپله KU128889513,450,00014,430,000خرید
مخزن 1000 لیتری زیرپله PL1709010519,341,00022,293,000خرید
مخزن 1000 لیتری زیرپله KU18510010719,910,00020,990,000خرید
مخزن 1000 لیتری زیرپله PT1749010620,831,00022,545,000خرید
مخزن 1500 لیتری زیرپله PL20410211826,802,00028,521,000خرید
مخزن 1500 لیتری زیرپله PT19610911230,235,00031,601,000خرید
  • فروش انواع مخزن آب پلی اتیلن، وان پلاستیکی، وان حمام پلاستیکی، مخزن انبساط ، مخزن تحت فشار و سایر محصولات پلی اتیلنی
  • برای سفارش و خرید مخزن آب پلی اتیلن و تانکر پلاستیکی در استان اصفهان و شهر های خمینی شهر، نجف آباد، شاهین شهر، شهرضا، فولادشهر ، آران و بیدگل، زرین شهر، گلپایگان، فلاورجان، نایین، سمیرم، خوانسار ئ …  با شماره 02144541675 تماس حاصل فرمایید.

قیمت مخزن آب پلی اتیلن اصفهان

تصویر فروش مخزن آب در اصفهان

 

شهر اصفهان به همراه شهرستان های مجاور، یکی از بحرانی ترین دوران های کم آبی خود را سپری می کنند. هشدار در خصوص کمبود و حتی نبود آب در این استان سالها ست توسط بسیاری از کارشناسان و پژوهشگران اعلام شده بود ولی به هر حال به دلیل عدم توجه کافی به این موضوع توسط مسئولان و کاهش بارندگی در سال آبی گذشته منجر به بروز بحران های گسترده ای در این استان شده است. به هر حال برای مدیریت این بحران باید راه کارهایی کوتاه مدت و بلند مدتی اتخاذ کرد تا با اولویت بندی نیازهای مردم مشکلات به وجود آمده برای آنها به حداقل برسد.

یکی از بخش هایی که به دلیل کاهش منابع آب در استان اصفهان دچار مشکلات جدی شده است، افت فشار و یا حتی قطعی آب شرب ساختمان ها در شهرهای مختلف این استان است. تنها راه کار موجود برای حل مشکل افت فشار آب ساختمان در اصفهان، تامین مخزن آب و اتصال آن به پمپ می باشد. وجود منبع آب پیش از اتصال پمپ به شبکه آب شهری، چند سالی است توسط سازمان آب در بسیاری از شهر ها اجباری شده است.

مخازن و منبع های آب مختلفی در بازار مخزن آب اصفهان به فروش می رسد. مخازن پلاستیکی تولید شده از پلی اتیلن با گرید خوراکی یکی بیش از سایر انواع مخازن مورد استقبال مردم و صنایع این استان واقع شده است.

فروشگاه مخزن آب دات کام برای تامین نیاز خرید مخازن آب، امکان خرید انواع مخازن آب پلی اتیلن در اصفهان را توسط عاملین فروش و یا ارسال از طریق باربری با خدمات حمل رایگان فراهم کرده است.

ما برای کلیه محصولاتمان 5 سال گارانتی تعویض و ۱۰ سال خدمات پس از فروش فراهم کرده ایم تا هموطنان گرامی در استان اصفهان با اطمینان کامل بتوانند اقدام به خرید نمایند.

مطالب پیشنهادی:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *