مخزن آب پلی اتیلن / مخزن پلاستیکی / منبع آب / مشهد

مخزن آب پلی اتیلن، مخزن پلاستیکی، منبع آب، مشهد

کالا
طول
(cm)
عرض
(cm)
ارتفاع
(cm)
قيمت
تک لایه (ريال)

قيمت
سه لایه (ريال)
 
مخزن 70 لیتری افقی PL7144482,170,0003,140,000خرید
مخزن 70 لیتری افقی KU7244482,150,0002,750,000خرید
مخزن 70 لیتری افقی کرکره ای PT664448***2,581,000خرید
مخزن 100 لیتری افقی PL7354582,830,0003,190,000خرید
مخزن 100 لیتری افقی KU7052552,790,0003,340,000خرید
مخزن 100 لیتری افقی کرکره ای PT7051543,089,0003,465,000خرید
مخزن 100 لیتری افقی TP7253564,099,0004,289,000خرید
مخزن 200 لیتری افقی PL9960685,510,0006,450,000خرید
مخزن 200 لیتری افقی TP9557646,259,0006,589,000خرید
مخزن 220 لیتری افقی کرکره ای PT9765705,476,0007,020,000خرید
مخزن 250 لیتری افقی PL11262705,820,0006,830,000خرید
مخزن 250 لیتری افقی KU10562716,070,0007,170,000خرید
مخزن 250 لیتری افقی TP10262673,550,0004,150,000خرید
مخزن 300 لیتری افقی PL10570775,980,0007,210,000خرید
مخزن 300 لیتری افقی KU10369736,740,0007,680,000خرید
مخزن 300 لیتری افقی PT9870806,440,0007,540,000خرید
مخزن 300 لیتری افقی TP10565707,879,0008,239,000خرید
مخزن 350 لیتری افقی PT11772766,881,0008,502,000خرید
مخزن 350 لیتری افقی TP11568738,669,0009,069,000خرید
مخزن 400 لیتری افقی PL12468787,700,0008,690,000خرید
مخزن 400 لیتری افقی PT12370778,518,0009,451,000خرید
مخزن 400 لیتری افقی TP120707710,219,00010,689,000خرید
مخزن 500 لیتری افقی PL13579868,790,00011,020,000خرید
مخزن 500 لیتری افقی KU133758410,140,00011,730,000خرید
مخزن 500 لیتری افقی PT12976849,271,00012,017,000خرید
مخزن 500 لیتری افقی TP134778411,399,00011,879,000خرید
مخزن 600 لیتری افقی PT147848412,494,00014,025,000خرید
مخزن 600 لیتری افقی TP137808712,899,00013,489,000خرید
مخزن 700 لیتری افقی PL171819113,810,00014,860,000خرید
مخزن 750 لیتری افقی PL155909814,650,00015,650,000خرید
مخزن 800 لیتری افقی KU170889015,000,00015,960,000خرید
مخزن 800 لیتری افقی PT162859315,670,00016,572,000خرید
مخزن 800 لیتری افقی TP157879516,519,00017,279,000خرید
مخزن 1000 لیتری افقی PL16810011016,610,00018,080,000خرید
مخزن 1000 لیتری افقی KU1659810417,410,00019,220,000خرید
مخزن 1000 لیتری افقی PT1609410318,091,00019,732,000خرید
مخزن 1000 لیتری افقی TP1649710319,349,00019,999,000خرید
مخزن 1200 لیتری افقی KU16610310919,370,00021,790,000خرید
مخزن 1500 لیتری افقی PL20211011625,170,00026,810,000خرید
مخزن 1500 لیتری افقی KU19111411626,820,00028,390,000خرید
مخزن 1500 لیتری افقی PT19110811327,870,00029,220,000خرید
مخزن 1500 لیتری افقی TP19611011426,509,00027,659,000خرید
مخزن 2000 لیتری افقی PL20212413532,040,00033,410,000خرید
مخزن 2000 لیتری افقی KU21312012533,400,00035,210,000خرید
مخزن 2000 لیتری افقی PT19612313234,946,00036,387,000خرید
مخزن 2000 لیتری افقی TP20012513033,619,00035,199,000خرید
مخزن 3000 لیتری افقي PL24014015248,650,00049,700,000خرید
مخزن 3000 لیتری افقي KU23614114746,370,00050,060,000خرید
مخزن 3000 لیتری افقي کرکره ای PT22014014651,871,00053,119,000خرید
مخزن 3000 لیتری افقي TP23513914752,539,00054,799,000خرید
مخزن 4000 لیتری افقی PL25015917068,780,00070,530,000خرید
مخزن 4000 لیتری افقی PT22815216673,761,00075,518,000خرید
مخزن 4000 لیتری افقی TP24616016166,249,00073,399,000خرید
مخزن 4200 لیتری افقی PT22716017075,090,00076,909,000خرید
مخزن 5000 لیتری افقی PL25018019092,350,00094,190,000خرید
مخزن 5000 لیتری افقی KU23017518392,040,00094,660,000خرید
مخزن 5000 لیتری افقی PT27015816698,310,000100,725,000خرید
مخزن 5000 لیتری افقی TP26616717288,839,00093,179,000خرید
مخزن 6000 لیتری افقی PT281170180114,566,000119,930,000خرید
مخزن 6000 لیتری افقی TP275180180113,909,000119,269,000خرید
مخزن 8000 لیتری افقی TP314198204144,999,000151,999,000خرید
مخزن 10000 لیتری افقی PT354196206177,259,000185,904,000خرید
مخزن 10000 لیتری افقی TP345216207180,579,000189,999,000خرید
مخزن 15000 لیتری افقی TP398238242261,359,000274,150,000خرید
شرح کالاطول
(cm)
قطر
(cm)
ارتفاع
(cm)
قيمت تک لایه (ريال) قيمت سه لایه (ريال)  
مخزن انبساط 100 ليتري عمودي دولايه فوم دار PL-52754,750,000***خرید
مخزن انبساط 220 ليتري عمودي دولايه فوم دار PL601027,880,000***خرید
مخزن انبساط 350 ليتري عمودي دولايه فوم دار PL691329,930,000***خرید
مخزن انبساط 100 ليتري عمودي PL-52754,750,000***خرید
مخزن 70 لیتری عمودی KU-45622,830,000***خرید
مخزن 80 لیتری عمودی PL-50582,380,0002,600,000خرید
مخزن 100 لیتری عمودی PL-52752,720,0003,190,000خرید
مخزن 100 لیتری عمودی KU-50682,940,0003,880,000خرید
مخزن 100 لیتری عمودی PT-45812,947,0004,079,000خرید
مخزن 100 لیتری عمودی TP-46723,769,0003,959,000خرید
مخزن 150 لیتری عمودی PL-55853,430,0004,410,000خرید
مخزن 150 لیتری عمودی TP-56774,199,0004,399,000خرید
مخزن 200 لیتری عمودی PT-84625,050,0005,660,000خرید
مخزن 200 لیتری عمودی بلند PT-58985,518,0006,113,000خرید
مخزن 200 لیتری عمودی بلند TP-58915,719,0006,659,000خرید
مخزن 220 لیتری عمودی PL-601024,820,0005,780,000خرید
مخزن 220 لیتری عمودی KU-66965,310,0005,970,000خرید
مخزن 220 لیتری عمودی PT-58975,154,0006,346,000خرید
مخزن 220 لیتری عمودی TP-58975,869,0006,149,000خرید
مخزن 250 لیتری عمودی PT-70825,828,0006,807000خرید
مخزن 300 لیتری عمودی PT-621185,980,0007,068,000خرید
مخزن 300 لیتری عمودی کوتاه PT-621186,227,0007,302,000خرید
مخزن 300 لیتری عمودی بلند PT-561435,989,0007,536,000خرید
مخزن 300 لیتری عمودی TP-701005,229,0007,539,000خرید
مخزن 300 لیتری عمودی بلند TP-571437,229,0007,539,000خرید
مخزن 350 لیتری عمودی PL-691326,160,0007,160,000خرید
مخزن 350 لیتری عمودی KU-661276,520,0007,620,000خرید
مخزن 350 لیتری عمودیPT-721036,690,0007,780,000خرید
مخزن 400 لیتری عمودی KU-791167,110,0008,040,000خرید
مخزن 500 لیتری عمودی کوتاه PL-851198,360,0009,070,000خرید
مخزن 500 لیتری عمودی KU-841249,070,0009,450,000خرید
مخزن 500 لیتری عمودی PT-871069,122,0009,861,000خرید
مخزن 500 لیتری عمودی بلند PT-661669,437,00010,792,000خرید
مخزن 500 لیتری عمودی کوتاه TP-8012010,149,00010,629,000خرید
مخزن 500 لیتری عمودی بلند TP-6417210,149,00010,629,000خرید
مخزن 550 لیتری عمودی بلند PL-721709,140,00010,610,000خرید
مخزن 600 ليتري عمودي بلند KU-7118411,170,00012,330,000خرید
مخزن 750 ليتري عمودی KUــ9413212,730,00013,670,000خرید
مخزن 750 ليتري عمودی کوتاه TPــ9013613,629,00013,629,000خرید
مخزن 750 ليتري عمودی بلند TPــ7520513,629,00013,629,000خرید
مخزن 800 ليتري عمودی PT ــ9413813,337,00013,867,000خرید
مخزن 800 ليتري عمودی بلند PT ــ7818914,235,00015,756,000خرید
مخزن 900 ليتري كروي PLــ13313214,880,00016,580,000خرید
مخزن 1000 لیتری عمودی بلند PL-8821216,380,00016,890,000خرید
مخزن 1000 لیتری عمودی کوتاه PL-10914514,370,00015,310,000خرید
مخزن 1000 لیتری عمودی KU-9020316,260,00017,610,000خرید
مخزن 1000 لیتری عمودی PT -10514215,580,00016,517,000خرید
مخزن 1000 لیتری عمودی کوتاه PT -11411415,538,00016,847,000خرید
مخزن 1000 لیتری عمودی بلند PT -8020217,622,00018,389,000خرید
مخزن 1000 لیتری عمودی کوتاه TP-10314017,589,00018,419,000خرید
مخزن 1000 لیتری عمودی بلند TP-8221717,589,00018,419,000خرید
مخزن 1100 لیتری عمودی KU-10515717,250,00019,060,000خرید
مخزن 1500 لیتری عمودی-12117221,020,00021,850,000خرید
مخزن 1500 لیتری عمودی KU-12315923,220,00024,740,000خرید
مخزن 1500 لیتری عمودی PT-11417022,790,00023,724,000خرید
مخزن 1500 لیتری عمودی بلند PT-10221022,876,00024,193,000خرید
مخزن 1500 لیتری عمودی TP-11417225,439,00026,629,000خرید
مخزن 1500 لیتری عمودی بلند TP-9921525,439,00026,629,000خرید
مخزن 1800 لیتری عمودی بلند TP-11021727,659,00028,969,000خرید
مخزن 2000 لیتری عمودی PL-13419026,020,00026,400,000خرید
مخزن 2000 لیتری عمودی KU-13017927,530,00028,090,000خرید
مخزن 2000 لیتری عمودی PT-13416527,936,00028,730,000خرید
مخزن 2000 لیتری عمودی کوتاه PT-144147****29,415,000خرید
مخزن 2000 لیتری عمودی بلند PT-11520927,936,00028,730,000خرید
مخزن 2000 لیتری عمودی TP-13017628,469,00029,809,000خرید
مخزن 2000 لیتری عمودی بلند TP-11421528,469,00029,809,000خرید
مخزن 2000 لیتری عمودی کوتاه TP-16513028,469,00029,809,000خرید
مخزن 3000 لیتری عمودی PL-15320841,030,00041,340,000خرید
مخزن 3000 لیتری عمودی KU-15420540,500,00042,610,000خرید
مخزن 3000 لیتری عمودی PT-15320044,120,00044,340,000خرید
مخزن 3000 لیتری عمودی بلند PT-13225044,124,00044,341,000خرید
مخزن 3000 لیتری عمودی TP-15220042,339,00044,349,000خرید
مخزن 3000 لیتری عمودی کوتاه TP-17515442,339,00044,349,000خرید
مخزن 3000 لیتری عمودی بلند TP-13225642,339,00044,349,000خرید
مخزن 4000 لیتری عمودی PT-17719554,670,00056,340,000خرید
مخزن 4000 لیتری عمودی کوتاه PT-20315054,083,00055,506,000خرید
مخزن 4000 لیتری عمودی کوتاه PT-20315054,083,00055,506,000خرید
مخزن 4000 لیتری عمودی بلند PT-15524155,774,00056,346,000خرید
مخزن 4000 لیتری عمودی TP-15722657,689,00060,399,000خرید
مخزن 4000 لیتری عمودی کوتاه TP-17020557,689,00060,399,000خرید
مخزن 5000 ليتري عمودي بلند PL-18822565,260,00067,200,000خرید
مخزن 5000 ليتري عمودي کوتاه PL-22216064,050,00065,100,000خرید
مخزن 5000 ليتري عمودي KU-17024567,820,00070,220,000خرید
مخزن 5000 ليتري عموديPT-18522169,988,00071,999,000خرید
مخزن 5000 ليتري عمودي کوتاه PT-21916068,323,00069,575,000خرید
مخزن 5000 ليتري عمودي بلند PT-16326970,173,00072,173,000خرید
مخزن 5000 ليتري عمودي کوتاه TP-22017069,119,00072,549,000خرید
مخزن 5000 ليتري عمودي بلند TP-17624069,119,00072,549,000خرید
مخزن 6000 لیتری عمودی PL-22219072,180,00073,220,000خرید
مخزن 6000 لیتری عمودی PT-19023982,118,00084,073,000خرید
مخزن 6000 لیتری عمودی کوتاه PT-22817480,765,00082,892,000خرید
مخزن 6000 لیتری عمودی کوتاه TP-22020079,589,00083,329,000خرید
مخزن 6000 لیتری عمودی بلند TP-19025579,589,00083,329,000خرید
مخزن 7500 لیتری عمودی KU-21123299,130,000102,680,000خرید
مخزن 7500 لیتری عمودی PT-194283105,275,000109,544,000خرید
مخزن 8000 لیتری عمودی PL-19529593,500,00096,300,000خرید
مخزن 8000 لیتری عمودی PT-201281112,939,000115,626,000خرید
مخزن 10000 لیتری عمودی PL-255235125,580,000128,000,000خرید
مخزن 10000 لیتری عمودی KU-250245142,000,000144,750,000خرید
مخزن 10000 لیتری عمودی PT-232272135,464,000140,845,000خرید
مخزن 10000 لیتری عمودی کوتاه PT-263210136,245,000139,830,000خرید
مخزن 10000 لیتری عمودی بلند PT-204335139,974,000142,647,000خرید
مخزن 10000 لیتری عمودی کوتاه TP-239248133,099,000139,309,000خرید
مخزن 10000 لیتری عمودی بلند TP-210323133,099,000139,309,000خرید
مخزن 12000 لیتری عمودی PT-235310198,571,000206,095,000خرید
مخزن 14000 لیتری عمودی کوتاه PT-302231164,751,000170,897,000خرید
مخزن 14000 لیتری عمودی TP-267282184,999,000194,999,000خرید
مخزن 15000 لیتری عمودی PL-255325183,040,000189,560,000خرید
مخزن 15000 لیتری عمودی PT-255335198,121,000206,095,000خرید
مخزن 15000 لیتری عمودی TP-252332195,829,000205,199,000خرید
مخزن 20000 لیتری عمودی PL-290335227,530,000235,000,000خرید
مخزن 20000 لیتری عمودی PT-305307249,076,000256,120,000خرید
مخزن 20000 لیتری عمودی کوتاه TP-305310241,919,000253,269,000خرید
مخزن 20000 لیتری عمودی بلند TP-260415241,919,000253,269,000خرید
مخزن 20000 لیتری کوتاه315320تماستماسخرید
شرح کالاطول
(cm)
عرض
(cm)
ارتفاع
(cm)
قيمت تک لایه (ريال) قيمت سه لایه (ريال)  
مخزن 100 لیتری مکعبی KU4242703,800,0004,240,000خرید
مخزن 200 لیتری مکعبی عمودی PT60401147,424,0007,599,000خرید
مخزن 230 لیتری مکعبی عمودی PL60401257,060,0007,670,000خرید
مخزن 300 لیتری مکعبی افقی PT60601118,108,0009,451,000خرید
مخزن 450 لیتری مکعبی افقی PT150606111,431,00011,814,000خرید
مخزن 500 لیتری کتابی (مکعبی آسانرو) PT130569411,920,00013,286,000خرید
مخزن 500 لیتری کتابی (مکعبی آسانرو) PL1425011010,530,00011,763,000خرید
مخزن 500 لیتری مکعبی افقی PT152745413,953,00014,284,000خرید
مخزن 800 لیتری مکعبی افقی PL
170907010,800,00011,370,000خرید
مخزن 1000 لیتری مکعبی افقی PT1851026721,283,00021,811,000خرید
مخزن 1000 لیتری کتابی (مکعبی آسانرو) PL1636214012,450,00014,320,000خرید
مخزن 1500 لیتری مکعبی افقی PT210113
7710,800,00011,370,000خرید
مخزن 2000 لیتری مکعبی افقی PT230126
83***41,602,000خرید
مخزن 2000 لیتری کتابی (مکعبی آسان رو ) PL2157020036,603,00040,905,000خرید
مخزن 500 لیتری زیرپله KU128889513,450,00014,430,000خرید
مخزن 1000 لیتری زیرپله PL1709010519,341,00022,293,000خرید
مخزن 1000 لیتری زیرپله KU18510010719,910,00020,990,000خرید
مخزن 1000 لیتری زیرپله PT1749010620,831,00022,545,000خرید
مخزن 1500 لیتری زیرپله PL20410211826,802,00028,521,000خرید
مخزن 1500 لیتری زیرپله PT19610911230,235,00031,601,000خرید

فروش مخازن پلی اتیلن در مشهد ، مخزن پلاستیکی مشهد ، منبع آب پلاستیکی مشهد ، مخزن آب پلاستیکی مشهد ، تانکر پلاستیکی مشهد

مشهد ، نیشابور، سبزوار، تربت حیدریه، کاشمر، تربت جام، سرخس، کلات، چناران، گناباد، خواف، بجستان، داورزن، خوشاب، فیروزه، جغتای، بینالود

تصاویر مخزن پلاستیکی ، مخزن پلی اتیلن ، تانکر پلاستیکی ، منبع آب ، تانکر آب ، مخزن ذخیره آب شرب ساختمان

برای مشاهده تصاویر تمامی محصولات پلاستونیک شامل مخازن ، وان ها  و محصولات سفارشی کلیک کنید

ویژگی های مخازن و وان های پلاستیکی مجتمع پلاستونیک در شهر مشهد :

5 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

ضد جلبک و آنتی باکتریال ( مخازن سه لایه )

تولید شده از پلی اتیلن 3840 درجه یک

ظاهر زیبا و شکلیل

انواع محصولات عرضه شده شرکت پلاستونیک در شهر مشهد:

مخازن پلی اتیلن افقی: مخازن پلی اتیلن افقی (خوابیده) از 70 لیتر تا 5000 لیتر و در انواع تک لایه و سه لایه و به صورت پایه دار موجود می باشند.

مخازن پلی اتیلن عمودی: مخازن پلی اتیلن عمودی (ایستاده) از 100 لیتر تا 20000 لیتر و در انواع تک لایه و سه لایه تولید شده و آماده فروش می باشند

مخازن پلی اتیلن مکعبی: مخزن مکعبی پلی اتیلن یا پلاستیکی که با عنوان مخزن پلی اتیلن کتابی نیز شناخته می شود برای پاسخگویی به نیاز مشتریانی که فضای کافی برای نصب مخزن پلی اتیلن ندارند طراحی و تولید شده است. ابعاد مخازن مکعبی به گونه ای در نظر گرفته شده تا بتوان آنها را از باریکترین درب ها و کم فضا ترین مکان های عبور داده و نصب کرد.درحال حاضر مخازن مکعبی پلی اتیلن پلاستونیک در حجم های 230 لیتری ، 800 لیتری ، 1000 لیتری و 2000 لیتری تولید شده و آماده فروش می باشند.

مخازن پلی اتیلن زیرپله: مخزن زیرپله ای در حال حاضر در دو حجم 500 لیتر و 1000 لیتر تولید شده و آماده فروش می باشد. مخازن زیرپله ای به دلیل ابعاد و نوع طراحی آنها به خوبی در مکان هایی همچون زیرپله های ساختمان ها قابل نصب می باشند.

مخازن پلی اتیلن قیفی:
مخزن قیفی پلی اتیلن یا مخزن مخروطی پلی اتیلن با داشتن انتهای پایینی قیفی شکل امکان تخلیه مایعات و مواد به شکل کامل را مهیا می کنند.مخازن قیفی در احجام ۲۰۰ ، ۵۰۰ ، ۱۰۰۰ ، ۱۵۰۰ و ۲۰۰۰ لیتر و به صورت تک لایه و سه لایه در پلاستونیک تولید می شوند. از این مخازن تحت عنوان مخازن ته قیفی ، مخازن قیفی و یا مخازن زوک هم نام می برند.

مخازن انبساط:  مخازن انبساط به صورت دولایه فوم دار و همچنین چهار لایه فوم دار تولید و قابل فروش می باشند.مخزن انبساط فوم دار که در دسته ی مخازن انبساط باز قرار می گیرد به منظور ذخیره سازی حجم آب اضافی که بر اثر گرما ایجاد شده است مورد استفاده قرار می گیرد و باعث جلوگیری از اتلاف انرژی و گرمای آب موتورخانه می شود.

وان پلاستیکی: وان پلاستیکی (پلی اتیلن) در حجم های 60، 100، 150، 200، 500، 700، 800، 1000 و 2000 لیتر و در دو مدل PL , KU موجود می باشند.

مطالب پیشنهادی:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *