آرشیو دسته بندی: منبع تحت فشار

سوراخ شدن و ترکیدن تیوپ منبع تحت فشار

سوراخ شدن و ترکیدن تیوپ منبع تحت فشار از مشکلات اصلی منابع تحت فشار پمپ آب است.  ترکیدگی و نشتی تیوپ منبع تحت فشار برای همه در یک زمان مشخص و یکسان اتفاق نمی افتد و بروز این مشکل می تواند به عوامل مختلفی بستگی داشته باشد. در این یادداشت می خواهیم ببینیم که چگونه می توانیم طول عمر تیوپ را افزایش دهیم و دلایل ترکیدگی یا نشتی تیوپ مخازن تحت فشار را بشناسیم.

ادامه