آرشیو دسته بندی: تانک کود

خرید مخزن ذخیره و نگهداری کود مایع

اطلاعات در زمینه ی نحوه ی ذخیره سازی کود مایع، تانک کود شیمیایی و مخازن مربوط به آن ها بسیار مهم و حیاتی است. چرا که در صورت عدم نگهداری مناسب و ایجاد هرگونه نشتی از مخزن، این مواد شیمیایی میتوانند منجر به اسیب رسیدن به چرخه ی سلامت و حیات محیط زیست گردند. در این مقاله ابتدا در رابطه با مخازن و تانک های کود مایع صحبت خواهیم کرد و در انتها نکات ذخیره و نگهداری کود مایع در مخزن پلی اتیلن را بیان می کنیم.

ادامه