45,570,000ریال

طول (L): 152cm کد :1431252
قطر (D): 74cm مناسب برای 2 واحد مسکونی
ارتفاع (H): 54cm قطر درب:-دریچه:-
ضدجلبک و آنتی باکتریال دارای گارانتی، بیمه و خدمات

61,450,000ریال

طول (L): 170cm کد :5340
قطر (D): 90cm مناسب برای 3 واحد مسکونی
ارتفاع (H): 70cm قطر درب: 55cm -دریچه:47cm
ضدجلبک و آنتی باکتریال دارای گارانتی، بیمه و خدمات

69,600,000ریال

طول (L): 185cm کد :1431354
قطر (D): 102cm مناسب برای 4 واحد مسکونی
ارتفاع (H): 67cm قطر درب:-دریچه:-
ضدجلبک و آنتی باکتریال دارای گارانتی، بیمه و خدمات

105,050,000ریال

طول (L): 210cm کد :1431400
قطر (D): 113cm مناسب برای 6 واحد مسکونی
ارتفاع (H): 77cm قطر درب:-دریچه:-
ضدجلبک و آنتی باکتریال دارای گارانتی، بیمه و خدمات

132,730,000ریال

طول (L): 230cm کد :1431421
قطر (D): 126cm مناسب برای 8 واحد مسکونی
ارتفاع (H): 83cm قطر درب:-دریچه:-
ضدجلبک و آنتی باکتریال دارای گارانتی، بیمه و خدمات

134,700,000ریال

طول (L): 227 کد :6323
قطر (D): 125cm مناسب برای 2 واحد مسکونی
ارتفاع (H): 85cm قطر درب: 55cm -دریچه:47cm
ضدجلبک و آنتی باکتریال دارای گارانتی، بیمه و خدمات