مشخصات، ابعاد و قیمت بهترین مخزن آب زیرپله ای در حجم های مخزن زیرپله ای 500 لیتری، مخزن زیرپله ای 1000 لیتری و مخزن زیرپله ای 1500 لیتری در این صفحه قابل مشاهده است. برای اطلاعات بیشتر می توانید بر روی هر یک از منبع یا تانکر زیرپله ای کلیک نمایید.

47,840,000ریال

طول (L): 129 کد :5323
قطر (D): 81cm مناسب برای 2 واحد مسکونی
ارتفاع (H): 77cm قطر درب: 55cm -دریچه:47cm
ضدجلبک و آنتی باکتریال دارای گارانتی، بیمه و خدمات

51,900,000ریال

طول (L): 128 کد :-
قطر (D): 88cm مناسب برای 2 واحد مسکونی
ارتفاع (H): 95cm قطر درب: 55cm -دریچه:47cm
ضدجلبک و آنتی باکتریال دارای گارانتی، بیمه و خدمات

53,800,000ریال

طول (L): 137cm کد :1531251
قطر (D): 72cm مناسب برای 2 واحد مسکونی
ارتفاع (H): 84cm قطر درب: - -دریچه: -
ضدجلبک و آنتی باکتریال دارای گارانتی و خدمات

76,820,000ریال

طول (L): 160cm کد :1531321
قطر (D): 83cm مناسب برای 3 واحد مسکونی
ارتفاع (H): 98cm قطر درب: - -دریچه: -
ضدجلبک و آنتی باکتریال دارای گارانتی و خدمات

88,940,000ریال

طول (L): 172cm کد :1531351
قطر (D): 87cm مناسب برای 4 واحد مسکونی
ارتفاع (H): 106cm قطر درب: - -دریچه: -
ضدجلبک و آنتی باکتریال دارای گارانتی و خدمات

90,200,000ریال

طول (L): 170cm کد :5352
قطر (D): 90cm مناسب برای 4 واحد مسکونی
ارتفاع (H): 105cm قطر درب: 55cm -دریچه:47cm
ضدجلبک و آنتی باکتریال دارای گارانتی، بیمه و خدمات

122,100,000ریال

طول (L): 204cm کد :5359
قطر (D): 102cm مناسب برای 6 واحد مسکونی
ارتفاع (H): 118cm قطر درب: 55cm -دریچه:47cm
ضدجلبک و آنتی باکتریال دارای گارانتی، بیمه و خدمات

122,750,000ریال

طول (L): 196cm کد :1531401
قطر (D): 109cm مناسب برای 6 واحد مسکونی
ارتفاع (H): 112cm قطر درب: - -دریچه: -
ضدجلبک و آنتی باکتریال دارای گارانتی و خدمات