مخزن 275 لیتری مکعبی
نوع محصول: تک لایه

م

طول: 62cm
عرض: 62cm
ارتفاع: 95cm

 منبع 275 لیتری مکعبی

مخزن 275 لیتری مکعبی
نوع محصول: سه لایه (سه لایه و ضد جلبک)

م

طول: 62cm
عرض: 62cm
ارتفاع: 95cm

منبع 275 لیتری مکعبی