در کلیه خریدهای 1000 لیتر به بالا یا جمع فاکتور بیش از 1 میلیون و پانصد هزار تومان هدیه پلاستیک مخزن خدمات حمل رایگان در محدوده مناطق شهری شهرهای تهران و کرج است. همچنین کلیه سفارشات مانند مخزن آب از انبار کارخانه واقع در جنوب شهر تهران طی همان روز برای مشتریان عزیز ارسال خواهد شد.