تانکر آب | ابعاد و قیمت خرید تانکر آب پلاستیکی (پلی اتیلن)

تانکر آب به منظور ذخیره سازی آب مورد استفاده قرار می گیرد و از نظر جنس و حجم انواع مختلفی دارد. عموماً در بین مردم منظور از تانکر آب، مخزن آب یا منبع آب با حجم بالاست  هرچند حجم های کمتر از آن نیز تولید می شود. امروزه متداولترین و پرفروش ترین نوع تانکر آب، تانکر آب پلاستیکی است. در این صفحه انواع تانکر آب پلاستیکی به همراه، مشخصات، ابعاد و قیمت درج شده اند. همچنین در انتها توضیحاتی جهت آشنایی بیشتر با این نوع مخازن ذخیره سازی ارائه می کنیم . در ابتدا لیست کامل تانکر آب پلاستیکی به همراه قیمت قابل مشاهده است.

لیست پرفروش ترین تانکرهای آب

843,400,000ریال

طول (L): cm- کد :1131623
مناسب برای 80 واحد مسکونی
ارتفاع (H): 410cm قطر درب: - -دریچه: -
ضدجلبک و آنتی باکتریال دارای گارانتی و خدمات

817,170,000ریال

طول (L): cm- کد :1131621
قطر (D): 305cm مناسب برای 80 واحد مسکونی
ارتفاع (H): 307cm قطر درب: - -دریچه: -
ضدجلبک و آنتی باکتریال دارای گارانتی و خدمات

640,130,000ریال

طول (L): - کد :6398
قطر (D): 255cm مناسب برای 60 واحد مسکونی
ارتفاع (H): 325cm قطر درب: 55cm -دریچه:47cm
ضدجلبک و آنتی باکتریال دارای گارانتی، بیمه و خدمات

593,140,000ریال

طول (L): 354cm کد :1031571
قطر (D): 196cm مناسب برای 40 واحد مسکونی
ارتفاع (H): 206cm قطر درب: - -دریچه: -
ضدجلبک و آنتی باکتریال دارای گارانتی و خدمات

455,130,000ریال

طول (L): cm- کد :3731571
قطر (D): 204cm مناسب برای 40 واحد مسکونی
ارتفاع (H): 335cm قطر درب: - -دریچه: -
ضدجلبک و آنتی باکتریال دارای گارانتی و خدمات

446,140,000ریال

طول (L): cm- کد :1231571
قطر (D): 263cm مناسب برای 40 واحد مسکونی
ارتفاع (H): 210cm قطر درب: - -دریچه: -
ضدجلبک و آنتی باکتریال دارای گارانتی و خدمات

382,650,000ریال

طول (L): 281cm کد :1031501
قطر (D): 170cm مناسب برای 24 واحد مسکونی
ارتفاع (H): 180cm قطر درب: - -دریچه: -
ضدجلبک و آنتی باکتریال دارای گارانتی و خدمات

377,650,000ریال

طول (L): cm- کد :1131541
قطر (D): 232cm مناسب برای 40 واحد مسکونی
ارتفاع (H): 272cm قطر درب: - -دریچه: -
ضدجلبک و آنتی باکتریال دارای گارانتی و خدمات

368,910,000ریال

طول (L): cm- کد :1131541
قطر (D): 201cm مناسب برای 32 واحد مسکونی
ارتفاع (H): 281cm قطر درب: - -دریچه: -
ضدجلبک و آنتی باکتریال دارای گارانتی و خدمات

342,920,000ریال

طول (L): - کد :6192
قطر (D): 195cm مناسب برای 32 واحد مسکونی
ارتفاع (H): 295cm قطر درب: 55cm -دریچه:47cm
ضدجلبک و آنتی باکتریال دارای گارانتی، بیمه و خدمات

321,380,000ریال

طول (L): 270cm کد :1031481
قطر (D): 158cm مناسب برای 20 واحد مسکونی
ارتفاع (H): 166cm قطر درب: - -دریچه: -
ضدجلبک و آنتی باکتریال دارای گارانتی و خدمات

268,240,000ریال

طول (L): cm- کد :1131501
قطر (D): 190cm مناسب برای 24 واحد مسکونی
ارتفاع (H): 239cm قطر درب: - -دریچه: -
ضدجلبک و آنتی باکتریال دارای گارانتی و خدمات

264,470,000ریال

طول (L): cm- کد :1231501
قطر (D): 228cm مناسب برای 24 واحد مسکونی
ارتفاع (H): 174cm قطر درب: - -دریچه: -
ضدجلبک و آنتی باکتریال دارای گارانتی و خدمات

246,270,000ریال

طول (L): - کد :8384
قطر (D): 179cm مناسب برای
ارتفاع (H): 269cm قطر درب: cm -دریچه:cm
ضدجلبک و آنتی باکتریال دارای گارانتی، بیمه و خدمات

241,120,000ریال

طول (L): 228cm کد :1036460
قطر (D): 152cm مناسب برای 16 واحد مسکونی
ارتفاع (H): 166cm قطر درب: - -دریچه: -
ضدجلبک و آنتی باکتریال دارای گارانتی و خدمات

230,280,000ریال

طول (L): cm- کد :3731482
قطر (D): 163cm مناسب برای 20 واحد مسکونی
ارتفاع (H): 269cm قطر درب: - -دریچه: -
ضدجلبک و آنتی باکتریال دارای گارانتی و خدمات

229,730,000ریال

طول (L): cm- کد :1131481
قطر (D): 185cm مناسب برای 20 واحد مسکونی
ارتفاع (H): 221cm قطر درب: - -دریچه: -
ضدجلبک و آنتی باکتریال دارای گارانتی و خدمات

222,000,000ریال

طول (L): cm- کد :1231481
قطر (D): 219cm مناسب برای 20 واحد مسکونی
ارتفاع (H): 160cm قطر درب: - -دریچه: -
ضدجلبک و آنتی باکتریال دارای گارانتی و خدمات

182,490,000ریال

طول (L): cm- کد :1131461
قطر (D): 177cm مناسب برای 16 واحد مسکونی
ارتفاع (H): 195cm قطر درب: - -دریچه: -
ضدجلبک و آنتی باکتریال دارای گارانتی و خدمات

179,780,000ریال

طول (L): cm- کد :3731462
قطر (D): 155cm مناسب برای 16 واحد مسکونی
ارتفاع (H): 241cm قطر درب: - -دریچه: -
ضدجلبک و آنتی باکتریال دارای گارانتی و خدمات

177,100,000ریال

طول (L): cm- کد :1231461
قطر (D): 203cm مناسب برای 16 واحد مسکونی
ارتفاع (H): 150cm قطر درب: - -دریچه: -
ضدجلبک و آنتی باکتریال دارای گارانتی و خدمات

174,150,000ریال

طول (L): - کد :6380
قطر (D): 188cm مناسب برای 16 الی 20 واحد مسکونی
ارتفاع (H): 180cm قطر درب: 55cm -دریچه:47cm
ضدجلبک و آنتی باکتریال دارای گارانتی، بیمه و خدمات

169,490,000ریال

طول (L): 220cm کد :1031441
قطر (D): 140cm مناسب برای 12 واحد مسکونی
ارتفاع (H): 146cm قطر درب: - -دریچه: -
ضدجلبک و آنتی باکتریال دارای گارانتی و خدمات

144,360,000ریال

طول (L): 210cm کد :1031437
قطر (D): 131cm مناسب برای 10 واحد مسکونی
ارتفاع (H): 136cm قطر درب: - -دریچه: -
ضدجلبک و آنتی باکتریال دارای گارانتی و خدمات

141,480,000ریال

طول (L): cm- کد :1131441
قطر (D): 153cm مناسب برای 12 واحد مسکونی
ارتفاع (H): 200cm قطر درب: - -دریچه: -
ضدجلبک و آنتی باکتریال دارای گارانتی و خدمات

141,480,000ریال

طول (L): cm- کد :3731442
قطر (D): 132cm مناسب برای 12 واحد مسکونی
ارتفاع (H): 250cm قطر درب: - -دریچه: -
ضدجلبک و آنتی باکتریال دارای گارانتی و خدمات

138,250,000ریال

طول (L): cm- کد :1231446
قطر (D): 177cm مناسب برای 12 واحد مسکونی
ارتفاع (H): 142cm قطر درب: - -دریچه: -
ضدجلبک و آنتی باکتریال دارای گارانتی و خدمات

137,220,000ریال

طول (L): 240cm کد :
عرض (D): 65cm مناسب برای 8 واحد مسکونی
ارتفاع (H): 192cm قطر درب:
ضدجلبک و آنتی باکتریال دارای گارانتی و خدمات

136,530,000ریال

طول (L): 241cm کد :1331421
قطر (D): 67cm مناسب برای 8 واحد مسکونی
ارتفاع (H): 185cm قطر درب:-دریچه:-
ضدجلبک و آنتی باکتریال دارای گارانتی، بیمه و خدمات

134,700,000ریال

طول (L): 227 کد :6323
قطر (D): 125cm مناسب برای 2 واحد مسکونی
ارتفاع (H): 85cm قطر درب: 55cm -دریچه:47cm
ضدجلبک و آنتی باکتریال دارای گارانتی، بیمه و خدمات

132,730,000ریال

طول (L): 230cm کد :1431421
قطر (D): 126cm مناسب برای 8 واحد مسکونی
ارتفاع (H): 83cm قطر درب:-دریچه:-
ضدجلبک و آنتی باکتریال دارای گارانتی، بیمه و خدمات

119,120,000ریال

طول (L): - کد :8364
قطر (D): 133cm مناسب برای
ارتفاع (H): 208cm قطر درب: cm -دریچه:cm
ضدجلبک و آنتی باکتریال دارای گارانتی، بیمه و خدمات

113,280,000ریال

طول (L): 197cm کد :1031422
قطر (D): 123cm مناسب برای 8 واحد مسکونی
ارتفاع (H): 131cm قطر درب: - -دریچه: -
ضدجلبک و آنتی باکتریال دارای گارانتی و خدمات

108,600,000ریال

طول (L): 196cm کد :1531401
قطر (D): 109cm مناسب برای 6 واحد مسکونی
ارتفاع (H): 112cm قطر درب: - -دریچه: -
ضدجلبک و آنتی باکتریال دارای گارانتی و خدمات

برای مشاهده لیست کامل تانکرهای آب پلاستیکی کلیک نمایید

لیست قیمت تانکر آب

قیمت تانکر آب با توجه به حجم و شکل آن مشخص می شود و بازه قیمتی آن در سال 1402 از 6,900,000 ریال تا 770,000,000 ریال است البته در بازار تانکرهای آب قیمت های مختلفی موجود است که با توجه به کیفیت مواد اولیه، گارانتی و بهداشتی بودن قیمت آنها متفاوت می شود. در ادامه لیست قیمت تانکر آب پلاستیکی درج شده است. با کلیک بر روی هر کدام می توانید به صفحه محصول مورد نظر مراجعه نمایید.

لیست قیمت تانکر آب پلاستیکی افقی

برای مشاهده تمامی ستون ها در موبایل، جدول را به  راست یا چپ بکشید

طول
(cm)
عرض
(cm)
ارتفاع
(cm)
قيمت
تک لایه (ريال)
قيمت
سه لایه (ريال)
مخزن 70 ليتري افقي PL 7144487,600,00010,600,000خرید
مخزن 70 لیتری افقی PT کرکره664448*8,230,000خرید
مخزن 70 لیتری افقی KU7244487,040,00010,210,000خرید
مخزن 70 لیتری افقی PT604148***10,730,000خرید
مخزن 100 لیتری افقی KU7052559,200,00010,370,000خرید
مخزن 100 ليتري افقي PL7354589,930,00010,790,000خرید
مخزن 100لیتری افقی PT کرکره ای705154***11,050,000خرید
مخزن 200 ليتري افقي PL99606818,450,00021,800,000خرید
مخزن 220 لیتری افقی PT کرکره ای976570***22,410,000خرید
مخزن 250 ليتري افقي PL112627020,400,00023,090,000خرید
مخزن 250 لیتری افقی KU105627118,890,00022,200,000خرید
مخزن 300 ليتري افقي PL105707720,950,00024,350,000خرید
مخزن 300 لیتری افقی PT987080***24,070,000خرید
مخزن 300 لیتری افقی KU103697319,400,00023,430,000خرید
مخزن 300 لیتری افقی PT کرکره ای1166573***25,690,000خرید
مخزن 350 لیتری افقی PT1177276***27,130,000خرید
مخزن 400 ليتري افقي PL124707726,000,00029,370,000خرید
مخزن 400 لیتری افقی PT1237077***30,160,000خرید
مخزن 500 ليتري افقي PL 135798630,850,00037,200,000
مخزن 500 لیتری افقی PT کرکره ای1347582***36,590,000خرید
مخزن 500 لیتری افقی PT1297684***38,340,000خرید
مخزن 500 لیتری افقی KU133758428,570,00035,790,000خرید
مخزن 600 لیتری افقی کرکره ای PT1408391***40,980,000خرید
مخزن 700 ليتري افقي PL 171819148,400,00050,200,000خرید
مخزن 750 ليتري افقي PL 155909850,850,00051,400,000خرید
مخزن 800 لیتری افقی PT کرکره ای1488997***50,750,000خرید
مخزن 800 لیتری افقی KU170889044,820,00047,830,000خرید
مخزن 800 لیتری افقی PT1628593***52,870,000خرید
مخزن 1000 ليتري افقي PL16810011058,230,00061,100,000خرید
مخزن 1000 لیتری افقی PT کرکره ای150100110***60,690,000خرید
مخزن 1000 لیتری افقی PT16094103***62,950,000خرید
مخزن 1000 لیتری افقی KU1659810453,990,00058,800,000خرید
مخزن 1200 لیتری افقی KU16610310958,070,00065,270,000خرید
مخزن 1500 ليتري افقي PL 20211011688,250,00090,560,000خرید
مخزن 1500 لیتری افقی PT کرکره ای187108113***91,330,000خرید
مخزن 1500 لیتری افقی PT191108113***93,220,000خرید
مخزن 1500 لیتری افقی KU19111411681,870,00087,200,000خرید
مخزن 2000 ليتري افقي PL 202124135108,210,000112,830,000خرید
مخزن 2000 لیتری افقی PT196123132***116,100,000خرید
مخزن 2000 لیتری افقی PT کرکره ای197123131***113,280,000خرید
مخزن 2000 لیتری افقی KU213120125104,150,000108,610,000خرید
مخزن 2500 لیتری افقی PT کرکره ای210131136***144,360,000خرید
مخزن 3000 ليتري افقي PL240140152164,230,000167,850,000خرید
مخزن 3000 لیتری افقی PT کرکره ای220140146***169,490,000خرید
مخزن 3000 لیتری افقي KU236141147152,000,000161,570,000خرید
مخزن 4000 ليتري افقي PL250159170232,280,000238,180,000خرید
مخزن 4000 لیتری افقی PT228152166***241,120,000خرید
مخزن 4200 لیتری افقی PT227160170***255,390,000خرید
مخزن 5000 ليتري افقي PL245180190300,590,000318,070,000خرید
مخزن 5000 لیتری افقی PT270158166***321,380,000خرید
مخزن 5000 لیتری افقی KU230175183توقف تولیدتوقف تولیدخرید
مخزن 5000 لیتری تانکری PT240165*****خرید
مخزن 6000 لیتری افقی PT281170180***382,650,000خرید
مخزن 8500 لیتری افقی PT342184195***تماسخرید
مخزن 10000 لیتری افقی PT354196206***593,140,000خرید

لیست قیمت تانکر آب پلاستیکی عمودی

برای مشاهده تمامی ستون ها در موبایل، جدول زیر را به سمت راست بکشید

قطر
(cm)
ارتفاع
(cm)
قيمت تک لایه (ريال) قيمت سه لایه (ريال)
مخزن 70 لیتری عمودی KU45626,670,000خرید
مخزن 80 لیتری عمودی PL50587,650,0008,370,000خرید
مخزن 100 ليتري عمودي PL 52759,230,00010,270,000خرید
مخزن 100 لیتری عمودی PT4581***12,050,000خرید
مخزن 100 لیتری عمودی KU50688,060,0008,980,000خرید
مخزن 150 ليتري عمودي PL 558511,050,00014,180,000خرید
مخزن 200 لیتری عمودی بلند PT5698***16,720,000خرید
مخزن 200 لیتری عمودی PT6284***16,720,000خرید
مخزن 220 ليتري عمودي PL 6010215,500,00018,610,000خرید
مخزن 220 لیتری عمودی KU669613,570,00016,270,000خرید
مخزن 220 لیتری عمودی PT5897***18,750,000خرید
مخزن 250 لیتری عمودی PT7082***20,110,000خرید
مخزن 300 لیتری عمودی بلند PT56143***22,270,000خرید
مخزن 300 لیتری عمودی کوتاه PT7287***20,870,000خرید
مخزن 350 ليتري عمودي PL6613219,820,00023,040,000خرید
مخزن 350 لیتری عمودی KU6612717,360,00020,140,000خرید
مخزن 350 لیتری عمودی PT72103***22,990,000خرید
مخزن 400 لیتری عمودی KU7911618,480,00020,920,000خرید
مخزن 500 ليتري عمودي كوتاه PL8511926,920,00029,180,000خرید
مخزن 500 لیتری عمودی بلند PT66166***31,880,000خرید
مخزن 500 لیتری عمودی KU8412423,540,00025,560,000خرید
مخزن 500 لیتری عمودی PT87106***29,130,000خرید
مخزن 550 ليتري عمودي بلند PL7217028,350,00033,200,000خرید
مخزن 600 ليتري عمودي بلند KU7118029,000,00032,000,000خرید
مخزن 750 ليتري عمودی KU9413232,990,00035,490,000خرید
مخزن 800 لیتری عمودی PT94138***40,980,000خرید
مخزن 800 لیتری عمودی بلند PT78189***46,540,000خرید
مخزن 1000 ليتري عمودي كوتاه PL10914546,220,00049,260,000خرید
مخزن 1000 لیتری عمودی KU9020346,120,00047,590,000خرید
مخزن 1000 ليتري عمودي بلند PL8821252,690,00054,350,000خرید
مخزن 1000 لیتری عمودی بلند PT80219***44,690,000خرید
مخزن 1000 لیتری عمودی PT105142***48,810,000خرید
مخزن 1000 لیتری عمودی کوتاه PT114114***49,780,000خرید
مخزن 1100 لیتری عمودی KU10515744,820,00044,490,000خرید
مخزن 1500 ليتري عمودي PL12117267,620,00070,280,000خرید
مخزن 1500 لیتری عمودی بلند PL10820069,060,00071,320,000خرید
مخزن 1500 لیتری عمودی KU12315959,190,00061,540,000خرید
مخزن 1500 لیتری عمودی بلند PT102210***71,480,000خرید
مخزن 1500 لیتری عمودی PT114170***70,090,000خرید
مخزن 2000 ليتري عمودي PL13218883,700,00084,930,000خرید
مخزن 2000 لیتری عمودی KU13017973,280,00074,360,000خرید
مخزن 2000 لیتری عمودی بلند PT115209***87,670,000خرید
مخزن 2000 لیتری عمودی PT134165***86,260,000خرید
مخزن 2000 لیتری عمودی کوتاه PT 144147*86,890,000خرید
مخزن 2500 لیتری عمودی کوتاه PT170130***11,497,000خرید
مخزن 3000 ليتري عمودي PL153208131,750,000132,000,000خرید
مخزن 3000 لیتری عمودی بلند PT132250***130,990,000خرید
مخزن 3000 لیتری عمودی PT153200***13,099,000خرید
مخزن 3000 لیتری عمودی KU154205114,260,000115,330,000خرید
مخزن 4000 ليتري عمودي PL183180167,760,000165,860,000خرید
مخزن 4000 لیتری عمودی بلند PT155241***166,470,000خرید
مخزن 4000 لیتری عمودی PT177195***168,980,000خرید
مخزن 4000 لیتری عمودی کوتاه PT203150***163,980,000خرید
مخزن 5000 ليتري عمودي کوتاه PL222160206,000,000209,370,000خرید
مخزن 5000 ليتري عمودي بلند PL188225209,900,000216,150,000خرید
مخزن 5000 ليتري عمودي KU170260180,360,000183,300,000خرید
مخزن 5000 لیتری عمودی بلند PT163269***213,220,000خرید
مخزن 5000 لیتری عمودی PT185221***212,710,000خرید
مخزن 5000 لیتری عمودی کوتاه PT219160***205,550,000خرید
مخزن 6000 لیتری عمودی کوتاه PL222190232,160,000241,900,000خرید
مخزن 6000 لیتری عمودی PT190239***248,370,000خرید
مخزن 6000 لیتری عمودی کوتاه PT228174***244,880,000خرید
مخزن 7500 لیتری عمودی KU220240257,300,000266,490,000خرید
مخزن 7500 لیتری عمودی PT194283******خرید
مخزن 8000 لیتری عمودی PL195295317,120,000326,590,000خرید
مخزن 8000 لیتری عمودی PT201281***341,590,000خرید
مخزن 10000 ليتري عمودي PL255235403,900,000411,690,000خرید
مخزن 10000 لیتری عمودی KU250245372,220,000379,710,000خرید
مخزن 10000 لیتری عمودی کوتاه PT263210***415,420,000خرید
مخزن 10000 لیتری عمودی بلند PT204335***421,420,000خرید
مخزن 12000 لیتری عمودی PT235310***487,620,000خرید
مخزن 14000 لیتری عمودی کوتاه PT302231***504,880,000خرید
مخزن 15000 لیتری عمودی PL255325588,700,000609,650,000خرید
مخزن 15000 لیتری عمودی PT255335***608,850,000خرید
مخزن 20000 ليتري عمودي PL290335731,750,000769,530,000خرید
مخزن 20000 لیتری عمودی PT305307***756,640,000خرید

لیست قیمت تانکر آب مکعبی، کتابی و آسان رو

برای مشاهده تمامی ستون ها در موبایل، جدول زیر را به سمت راست بکشید

طول
(cm)
عرض
(cm)
ارتفاع
(cm)
قيمت
تک لایه (ريال)
قيمت
سه لایه (ريال)
مخزن 100 ليتري مکعبی کتابی 42427010,830,00012,090,000خرید
مخزن 230 ليتري مکعبی کتابی PL604012523,190,00024,290,000خرید
مخزن 500 لیتری مکعبی کتابی (آسان رو) PL1425011034,560,00038,610,000خرید
مخزن 500 ليتري مکعبی عمودی PT7070132***44,370,000خرید
مخزن 1000 لیتری مکعبی کتابی (آسان رو) PL1636214063,800,00073,350,000خرید
مخزن 1400 لیتری مکعبی کتابی (آسان رو) PL1726918788,970,00095,910,000خرید
مخزن 1500 ليتري مکعبی ایستاده PT16470185***96,130,000خرید
مخزن 2000 لیتری مکعبی کتابی PL21570200124,450,000134,190,000خرید
طول
(cm)
عرض
(cm)
ارتفاع
(cm)
قيمت
تک لایه (ريال)
قيمت
سه لایه (ريال)
مخزن 300 لیتری مکعبی افقی PT1147050*28,150,000خرید
مخزن 450 لیتری مکعبی افقی PT1506061***34,910,000خرید
مخزن 500 لیتری مکعبی افقی PT1527454***42,200,000خرید
مخزن 800 ليتري مکعبی افقی PL170907050,590,00053,200,000خرید
مخزن 1500 ليتري مکعبی افقی PT21011377***97,270,000خرید
مخزن 2000 ليتري مکعبی افقی PL22712585***116,630,000خرید
مخزن 2000 ليتري مکعبی افقی PT23012683***122,900,000خرید

لیست قیمت تانکر آب قیفی

برای مشاهده تمامی ستون ها در موبایل، جدول زیر را به سمت راست بکشید

طول قیف
(cm)
عرض
(cm)
ارتفاع
(cm)
قيمت تک لایه (ريال) قيمت سه لایه (ريال)
مخزن قیفی 200 لیتری PL25748620,250,00023,580,000خرید
مخزن قیفی 500 لیتری PL257416135,330,00044,150,000خرید
مخزن قیفی 500 لیتری PT***8013733,100,000***خرید
مخزن قیفی 1000 لیتری PL3513312755,480,00068,250,000خرید
مخزن قیفی 1500 لیتری PL3513316785,520,00095,070,000خرید
مخزن قیفی 2000 لیتری PL35133208105,580,000113,450,000خرید
مخزن قیفی 3000 لیتری PT***150223154,400,000***خرید
مخزن قیفی 5000 لیتری PL44179269222,950,000234,550,000خرید
مخزن قیفی 5000 لیتری PT***180281212,660,000***خرید
مخزن قیفی 10000 لیتری PT***230300450,150,000***خرید

انواع تانکر آب

تانکر آب بر اساس جنس آن به انواع تانکر آب فلزی، تانکر آب پلاستیکی، تانکر آب بتونی و تانکر آب چوبی تقسیم می شود که هز یک از این دسته ها نیز انواع مختلفی دارند. هر کدام از این تانکر ها مزایا و معایبی دارند به همین دلیل پیش از خرید تانکر آب باید بدانید کدام یک با توجه به کاربری شما بهترین تانکر آب برای شما ست. ما در مقاله های مختلفی اقدام به معرفی این تانکرها و کاربری ها مناسب آنها کرده ایم که می توانید در داخل سایت آنها را مشاهده نمایید. برای ذخیره آب شرب، بهترین و مقرون به صرفه ترین تانکر، تانکر آب پلاستیکی است. البته به شرطی که از مواد اولیه درجه یک و بهداشتی در تولید آن استفاده شده باشد. در ادامه تانکر آب پلاستیکی را به صورت مفصل معرفی کرده و مزایا و معایب آن را شرح خواهیم داد.

معرفی تانکر آب پلاستیکی

تانکر آب پلاستیکی از پلاستیک تولید شده است. عموماً پلی اتیلن، پلی پروپیلن و فایبرگلاس مواد پلیمری ای هستند که برای تولید تانکر پلاستیکی مورد استفاده قرار میگیرند. تقریباً تمامی تانکر های آب پلاستیکی تولید شده در ایران از نوع تانکر آب پلی اتیلنی است که در بازار عموماً به آنها همان تانکر آب پلاستیکی گفته می شود. این تانکر ها از حجم های حدود 60 – 70 لیتر تا 40000 لیتر تولید می شوند.

کیفیت مواد اولیه و بهداشتی بودن آنها به شدت بر روی قیمت تانکر آب پلاستیکی تاثیر گذار است به همین دلیل بازه قیمتی این مدل از مخازن و تانکر ها بسیار گسترده است. هرچقدر قیمت تانکر پلاستیکی ارزان تر باشد احتمال استفاده از مواد اولیه غیربهداشتی، درجه دو یا یازیافتی افزایش پیدا می کند به همین دلیل حتماً در صورتی که می خواهید آب شرب درون تانکر ذخیره سازی نماییند

مزایا و معایب تانکر آب پلاستیکی

نحوه خرید تانکر آب

راهنمای نصب و نگهداری از تانکر آب پلاستیکی