تانکر آب | ابعاد و قیمت خرید تانکر آب پلاستیکی (پلی اتیلن)

تانکر آب به منظور ذخیره سازی آب مورد استفاده قرار می گیرد و از نظر جنس و حجم انواع مختلفی دارد. عموماً در بین مردم منظور از تانکر آب، مخزن آب یا منبع آب با حجم بالاست  هرچند حجم های کمتر از آن نیز تولید می شود. امروزه متداولترین و پرفروش ترین نوع تانکر آب، تانکر آب پلاستیکی است. در این صفحه انواع تانکر آب پلاستیکی به همراه، مشخصات، ابعاد و قیمت درج شده اند. همچنین در انتها توضیحاتی جهت آشنایی بیشتر با این نوع مخازن ذخیره سازی ارائه می کنیم . در ابتدا لیست کامل تانکر آب پلاستیکی به همراه قیمت قابل مشاهده است.

لیست پرفروش ترین تانکرهای آب

953,280,000ریال

طول (L): cm- کد :1131623
مناسب برای 80 واحد مسکونی
ارتفاع (H): 410cm قطر درب: - -دریچه: -
ضدجلبک و آنتی باکتریال دارای گارانتی و خدمات

923,630,000ریال

طول (L): cm- کد :1131621
قطر (D): 305cm مناسب برای 80 واحد مسکونی
ارتفاع (H): 307cm قطر درب: - -دریچه: -
ضدجلبک و آنتی باکتریال دارای گارانتی و خدمات

737,000,000ریال

طول (L): - کد :6398
قطر (D): 255cm مناسب برای 60 واحد مسکونی
ارتفاع (H): 325cm قطر درب: 55cm -دریچه:47cm
ضدجلبک و آنتی باکتریال دارای گارانتی، بیمه و خدمات

670,410,000ریال

طول (L): 354cm کد :1031571
قطر (D): 196cm مناسب برای 40 واحد مسکونی
ارتفاع (H): 206cm قطر درب: - -دریچه: -
ضدجلبک و آنتی باکتریال دارای گارانتی و خدمات

514,430,000ریال

طول (L): cm- کد :3731571
قطر (D): 204cm مناسب برای 40 واحد مسکونی
ارتفاع (H): 335cm قطر درب: - -دریچه: -
ضدجلبک و آنتی باکتریال دارای گارانتی و خدمات

507,100,000ریال

طول (L): cm- کد :1131541
قطر (D): 232cm مناسب برای 40 واحد مسکونی
ارتفاع (H): 272cm قطر درب: - -دریچه: -
ضدجلبک و آنتی باکتریال دارای گارانتی و خدمات

504,270,000ریال

طول (L): cm- کد :1231571
قطر (D): 263cm مناسب برای 40 واحد مسکونی
ارتفاع (H): 210cm قطر درب: - -دریچه: -
ضدجلبک و آنتی باکتریال دارای گارانتی و خدمات

432,500,000ریال

طول (L): 281cm کد :1031501
قطر (D): 170cm مناسب برای 24 واحد مسکونی
ارتفاع (H): 180cm قطر درب: - -دریچه: -
ضدجلبک و آنتی باکتریال دارای گارانتی و خدمات

416,980,000ریال

طول (L): cm- کد :1131541
قطر (D): 201cm مناسب برای 32 واحد مسکونی
ارتفاع (H): 281cm قطر درب: - -دریچه: -
ضدجلبک و آنتی باکتریال دارای گارانتی و خدمات

396,000,000ریال

طول (L): - کد :6192
قطر (D): 195cm مناسب برای 32 واحد مسکونی
ارتفاع (H): 295cm قطر درب: 55cm -دریچه:47cm
ضدجلبک و آنتی باکتریال دارای گارانتی، بیمه و خدمات

363,250,000ریال

طول (L): 270cm کد :1031481
قطر (D): 158cm مناسب برای 20 واحد مسکونی
ارتفاع (H): 166cm قطر درب: - -دریچه: -
ضدجلبک و آنتی باکتریال دارای گارانتی و خدمات

303,180,000ریال

طول (L): cm- کد :1131501
قطر (D): 190cm مناسب برای 24 واحد مسکونی
ارتفاع (H): 239cm قطر درب: - -دریچه: -
ضدجلبک و آنتی باکتریال دارای گارانتی و خدمات

298,930,000ریال

طول (L): cm- کد :1231501
قطر (D): 228cm مناسب برای 24 واحد مسکونی
ارتفاع (H): 174cm قطر درب: - -دریچه: -
ضدجلبک و آنتی باکتریال دارای گارانتی و خدمات

278,370,000ریال

طول (L): - کد :8384
قطر (D): 179cm مناسب برای
ارتفاع (H): 269cm قطر درب: cm -دریچه:cm
ضدجلبک و آنتی باکتریال دارای گارانتی، بیمه و خدمات

272,530,000ریال

طول (L): 228cm کد :1036460
قطر (D): 152cm مناسب برای 16 واحد مسکونی
ارتفاع (H): 166cm قطر درب: - -دریچه: -
ضدجلبک و آنتی باکتریال دارای گارانتی و خدمات

260,270,000ریال

طول (L): cm- کد :3731482
قطر (D): 163cm مناسب برای 20 واحد مسکونی
ارتفاع (H): 269cm قطر درب: - -دریچه: -
ضدجلبک و آنتی باکتریال دارای گارانتی و خدمات

259,670,000ریال

طول (L): cm- کد :1131481
قطر (D): 185cm مناسب برای 20 واحد مسکونی
ارتفاع (H): 221cm قطر درب: - -دریچه: -
ضدجلبک و آنتی باکتریال دارای گارانتی و خدمات

250,920,000ریال

طول (L): cm- کد :1231481
قطر (D): 219cm مناسب برای 20 واحد مسکونی
ارتفاع (H): 160cm قطر درب: - -دریچه: -
ضدجلبک و آنتی باکتریال دارای گارانتی و خدمات

206,260,000ریال

طول (L): cm- کد :1131461
قطر (D): 177cm مناسب برای 16 واحد مسکونی
ارتفاع (H): 195cm قطر درب: - -دریچه: -
ضدجلبک و آنتی باکتریال دارای گارانتی و خدمات

203,210,000ریال

طول (L): cm- کد :3731462
قطر (D): 155cm مناسب برای 16 واحد مسکونی
ارتفاع (H): 241cm قطر درب: - -دریچه: -
ضدجلبک و آنتی باکتریال دارای گارانتی و خدمات

200,170,000ریال

طول (L): cm- کد :1231461
قطر (D): 203cm مناسب برای 16 واحد مسکونی
ارتفاع (H): 150cm قطر درب: - -دریچه: -
ضدجلبک و آنتی باکتریال دارای گارانتی و خدمات

198,000,000ریال

طول (L): - کد :6380
قطر (D): 188cm مناسب برای 16 الی 20 واحد مسکونی
ارتفاع (H): 180cm قطر درب: 55cm -دریچه:47cm
ضدجلبک و آنتی باکتریال دارای گارانتی، بیمه و خدمات

191,570,000ریال

طول (L): 220cm کد :1031441
قطر (D): 140cm مناسب برای 12 واحد مسکونی
ارتفاع (H): 146cm قطر درب: - -دریچه: -
ضدجلبک و آنتی باکتریال دارای گارانتی و خدمات

166,670,000ریال

طول (L): 241cm کد :1331421
قطر (D): 67cm مناسب برای 8 واحد مسکونی
ارتفاع (H): 185cm قطر درب:-دریچه:-
ضدجلبک و آنتی باکتریال دارای گارانتی، بیمه و خدمات

163,170,000ریال

طول (L): 210cm کد :1031437
قطر (D): 131cm مناسب برای 10 واحد مسکونی
ارتفاع (H): 136cm قطر درب: - -دریچه: -
ضدجلبک و آنتی باکتریال دارای گارانتی و خدمات

159,910,000ریال

طول (L): cm- کد :3731442
قطر (D): 132cm مناسب برای 12 واحد مسکونی
ارتفاع (H): 250cm قطر درب: - -دریچه: -
ضدجلبک و آنتی باکتریال دارای گارانتی و خدمات

159,910,000ریال

طول (L): cm- کد :1131441
قطر (D): 153cm مناسب برای 12 واحد مسکونی
ارتفاع (H): 200cm قطر درب: - -دریچه: -
ضدجلبک و آنتی باکتریال دارای گارانتی و خدمات

156,270,000ریال

طول (L): cm- کد :1231446
قطر (D): 177cm مناسب برای 12 واحد مسکونی
ارتفاع (H): 142cm قطر درب: - -دریچه: -
ضدجلبک و آنتی باکتریال دارای گارانتی و خدمات

155,100,000ریال

طول (L): 240cm کد :
عرض (D): 65cm مناسب برای 8 واحد مسکونی
ارتفاع (H): 192cm قطر درب:
ضدجلبک و آنتی باکتریال دارای گارانتی و خدمات

152,260,000ریال

طول (L): 227 کد :6323
قطر (D): 125cm مناسب برای 2 واحد مسکونی
ارتفاع (H): 85cm قطر درب: 55cm -دریچه:47cm
ضدجلبک و آنتی باکتریال دارای گارانتی، بیمه و خدمات

150,020,000ریال

طول (L): 230cm کد :1431421
قطر (D): 126cm مناسب برای 8 واحد مسکونی
ارتفاع (H): 83cm قطر درب:-دریچه:-
ضدجلبک و آنتی باکتریال دارای گارانتی، بیمه و خدمات

140,800,000ریال

طول (L): - کد :8364
قطر (D): 133cm مناسب برای
ارتفاع (H): 208cm قطر درب: cm -دریچه:cm
ضدجلبک و آنتی باکتریال دارای گارانتی، بیمه و خدمات

128,040,000ریال

طول (L): 197cm کد :1031422
قطر (D): 123cm مناسب برای 8 واحد مسکونی
ارتفاع (H): 131cm قطر درب: - -دریچه: -
ضدجلبک و آنتی باکتریال دارای گارانتی و خدمات

122,750,000ریال

طول (L): 196cm کد :1531401
قطر (D): 109cm مناسب برای 6 واحد مسکونی
ارتفاع (H): 112cm قطر درب: - -دریچه: -
ضدجلبک و آنتی باکتریال دارای گارانتی و خدمات

برای مشاهده لیست کامل تانکرهای آب پلاستیکی کلیک نمایید

لیست قیمت تانکر آب

قیمت تانکر آب با توجه به حجم و شکل آن مشخص می شود و بازه قیمتی آن در سال 1402 از 6,900,000 ریال تا 770,000,000 ریال است البته در بازار تانکرهای آب قیمت های مختلفی موجود است که با توجه به کیفیت مواد اولیه، گارانتی و بهداشتی بودن قیمت آنها متفاوت می شود. در ادامه لیست قیمت تانکر آب پلاستیکی درج شده است. با کلیک بر روی هر کدام می توانید به صفحه محصول مورد نظر مراجعه نمایید.

لیست قیمت تانکر آب پلاستیکی افقی

برای مشاهده تمامی ستون ها در موبایل، جدول را به  راست یا چپ بکشید

طول
(cm)
عرض
(cm)
ارتفاع
(cm)
قيمت
تک لایه (ريال)
قيمت
سه لایه (ريال)
مخزن 70 ليتري افقي PL 7144488,280,00011,990,000
مخزن 70 لیتری افقی PT کرکره6644488,270,0009,300,000
مخزن 70 لیتری افقی KU7244487,950,00011,540,000
مخزن 70 لیتری افقی PT6041488,260,00012,120,000
مخزن 100 لیتری افقی KU70525510,400,00011,720,000
مخزن 100 ليتري افقي PL73545811,410,00012,650,000
مخزن 100لیتری افقی PT کرکره ای70515411,150,00012,500,000
مخزن 200 ليتري افقي PL99606820,100,00024,650,000
مخزن 220 لیتری افقی PT کرکره ای97657019,750,00025,330,000
مخزن 250 ليتري افقي PL112627022,220,00026,100,000
مخزن 250 لیتری افقی KU105627121,360,00025,100,000
مخزن 300 ليتري افقي PL105707722,820,00027,540,000
مخزن 300 لیتری افقی PT98708023,220,00027,200,000
مخزن 300 لیتری افقی KU103697321,940,00026,480,000
مخزن 300 لیتری افقی PT کرکره ای116657324,900,00029,030,000
مخزن 350 لیتری افقی PT117727624,820,00030,680,000
مخزن 400 ليتري افقي PL124707730,580,00033,980,000
مخزن 400 لیتری افقی PT123707730,720,00034,080,000
مخزن 500 ليتري افقي PL 135798633,600,00042,040,000
مخزن 500 لیتری افقی PT کرکره ای134758233,450,00041,360,000
مخزن 500 لیتری افقی PT129768433,450,00043,340,000
مخزن 500 لیتری افقی KU133758432,290,00040,450,000
مخزن 600 لیتری افقی کرکره ای PT140839140,030,0046,320,000
مخزن 700 ليتري افقي PL 171819152,710,00056,740,000
مخزن 750 ليتري افقي PL 155909855,380,00058,110,000
مخزن 800 لیتری افقی PT کرکره ای148899751,810,0057,360,000
مخزن 800 لیتری افقی KU170889050,770,00054,070,000
مخزن 800 لیتری افقی PT162859356,530,00059,750,000
مخزن 1000 ليتري افقي PL16810011063,410,00069,080,000
مخزن 1000 لیتری افقی PT کرکره ای15010011063,610,00068,600,000
مخزن 1000 لیتری افقی PT1609410365,260,00071,150,000
مخزن 1000 لیتری افقی KU1659810461,020,00066,460,000
مخزن 1200 لیتری افقی KU16610310965,630,00073,770,000
مخزن 1500 ليتري افقي PL 20211011695,700,000100,680,000
مخزن 1500 لیتری افقی PT کرکره ای18710811399,060,000103,230,000
مخزن 1500 لیتری افقی PT191108113100,510,000105,360,000
مخزن 1500 لیتری افقی KU19111411692,540,00098,560,000
مخزن 2000 ليتري افقي PL 202124135122,320,000127,530,000
مخزن 2000 لیتری افقی PT196123132126,030,000131,220,000
مخزن 2000 لیتری افقی PT کرکره ای197123131122,660,000128,040,000
مخزن 2000 لیتری افقی KU213120125117,730,000122,760,000
مخزن 2500 لیتری افقی PT کرکره ای210131136155,150,000163,170,000
مخزن 3000 ليتري افقي PL240140152186,420,000190,910,000
مخزن 3000 لیتری افقی PT کرکره ای220140146187,050,000191,570,000
مخزن 3000 لیتری افقي KU236141147178,810,000182,630,000
مخزن 4000 ليتري افقي PL250159170264,310,000271,610,000
مخزن 4000 لیتری افقی PT228152166265,210,000272,530,000
مخزن 4200 لیتری افقی PT227160170280,640,000288,670,000
مخزن 5000 ليتري افقي PL245180190353,320,000362,000,000
مخزن 5000 لیتری افقی PT270158166354,540,000363,250,000
مخزن 5000 لیتری افقی KU230175183توقف تولیدتوقف تولید
مخزن 5000 لیتری تانکری PT240165*****
مخزن 6000 لیتری افقی PT281170180413,160,000432,500,000
مخزن 8500 لیتری افقی PT342184195***تماس
مخزن 10000 لیتری افقی PT354196206639,250,000670,410,000

لیست قیمت تانکر آب پلاستیکی عمودی

برای مشاهده تمامی ستون ها در موبایل، جدول زیر را به سمت راست بکشید

قطر
(cm)
ارتفاع
(cm)
قيمت تک لایه (ريال) قيمت سه لایه (ريال)
مخزن 70 لیتری عمودی KU45628,720,000
مخزن 80 لیتری عمودی PL50589,080,0009,940,000
مخزن 100 ليتري عمودي PL 527511,410,00012,650,000
مخزن 100 لیتری عمودی PT458110,630,00014,700,000
مخزن 100 لیتری عمودی KU506810,540,00011,720,000
مخزن 150 ليتري عمودي PL 558513,120,00016,830,000
مخزن 200 لیتری عمودی بلند PT569819,910,00022,060,000
مخزن 200 لیتری عمودی PT628418,210,00020,410,000
مخزن 220 ليتري عمودي PL 6010218,480,00022,810,000
مخزن 220 لیتری عمودی KU669617,710,00021,250,000
مخزن 220 لیتری عمودی PT589718,570,00022,880,000
مخزن 250 لیتری عمودی PT708221,010,00024,560,000
مخزن 300 لیتری عمودی بلند PT5614321,600,00027,190,000
مخزن 300 لیتری عمودی کوتاه PT728722,460,00026,330,000
مخزن 350 ليتري عمودي PL6613224,060,00027,980,000
مخزن 350 لیتری عمودی KU6612722,680,00026,290,000
مخزن 350 لیتری عمودی PT7210324,140,00028,070,000
مخزن 400 لیتری عمودی KU7911624,130,00027,310,000
مخزن 500 ليتري عمودي كوتاه PL8511932,670,00035,420,000
مخزن 500 لیتری عمودی بلند PT6616634,050,00038,910,000
مخزن 500 لیتری عمودی KU8412430,740,00033,370,000
مخزن 500 لیتری عمودی PT8710632,880,00035,560,000
مخزن 550 ليتري عمودي بلند PL7217033,650,00039,410,000
مخزن 600 ليتري عمودي بلند KU7118037,870,00041,780,000
مخزن 750 ليتري عمودی KU9413243,070,00046,330,000
مخزن 800 لیتری عمودی بلند PL7919350,820,00056,210,000
مخزن 800 لیتری عمودی PT9413848,080,00050,020,000
مخزن 800 لیتری عمودی بلند PT7818951,340,00056,810,000
مخزن 1000 ليتري عمودي كوتاه PL10914556,100,00059,290,000
مخزن 1000 لیتری عمودی KU9020360,210,00062,100,000
مخزن 1000 ليتري عمودي بلند PL8821262,530,00066,630,000
مخزن 1000 لیتری عمودی بلند PT8021964,660,00069,010,000
مخزن 1000 لیتری عمودی PT10514256,200,00059,590,000
مخزن 1000 لیتری عمودی کوتاه PT11411459,260,00064,430,000
مخزن 1100 لیتری عمودی KU10515758,510,00064,600,000
مخزن 1500 ليتري عمودي PL12117280,260,00083,420,000
مخزن 1500 لیتری عمودی بلند PL10820081,970,00084,650,000
مخزن 1500 لیتری عمودی KU12315977,290,00080,320,000
مخزن 1500 لیتری عمودی بلند PT10221082,490,00087,270,000
مخزن 1500 لیتری عمودی PT11417082,190,00085,560,000
مخزن 2000 ليتري عمودي PL13218897,790,000100,800,000
مخزن 2000 لیتری عمودی KU13017995,690,00097,020,000
مخزن 2000 لیتری عمودی بلند PT115209100,790,000107,020,000
مخزن 2000 لیتری عمودی PT134165100,790,000105,300,000
مخزن 2000 لیتری عمودی کوتاه PT 144147101,460,000106,060,000
مخزن 2500 لیتری عمودی کوتاه PT170130136,830,000140,340,000
مخزن 3000 ليتري عمودي PL153208156,360,000156,750,000
مخزن 3000 لیتری عمودی بلند PT132250159,140,000159,910,000
مخزن 3000 لیتری عمودی PT153200159,140,000159,910,000
مخزن 3000 لیتری عمودی KU154205149,180,000150,570,000
مخزن 4000 ليتري عمودي PL183180194,370,000198,000,000
مخزن 4000 لیتری عمودی بلند PT155241201,140,000203,210,000
مخزن 4000 لیتری عمودی PT177195198,560,000206,260,000
مخزن 4000 لیتری عمودی کوتاه PT203150195,030,000200,170,000
مخزن 5000 ليتري عمودي کوتاه PL222160245,300,000249,700,000
مخزن 5000 ليتري عمودي بلند PL188225249,110,000256,540,000
مخزن 5000 ليتري عمودي KU170260239,130,000246,270,000
مخزن 5000 لیتری عمودی بلند PT163269255,080,000260,270,000
مخزن 5000 لیتری عمودی PT185221252,380,000259,670,000
مخزن 5000 لیتری عمودی کوتاه PT219160246,400,000250,920,000
مخزن 6000 لیتری عمودی کوتاه PL222190280,500,000291,500,000
مخزن 6000 لیتری عمودی PT190239296,150,000303,180,000
مخزن 6000 لیتری عمودی کوتاه PT228174291,260,000298,930,000
مخزن 7500 لیتری عمودی KU220240335,900,000347,910,000
مخزن 7500 لیتری عمودی PT194283******
مخزن 8000 لیتری عمودی PL195295385,000,000396,000,000
مخزن 8000 لیتری عمودی PT201281407,290,000416,980,000
مخزن 10000 ليتري عمودي PL255235482,000,000501,600,000
مخزن 10000 لیتری عمودی KU250245460,170,000469,060,000
مخزن 10000 لیتری عمودی کوتاه PT263210491,330,000504,270,000
مخزن 10000 لیتری عمودی بلند PT204335504,780,000514,430,000
مخزن 12000 لیتری عمودی PT235310571,860,000595,230,000
مخزن 14000 لیتری عمودی کوتاه PT302231594,130,000616,300,000
مخزن 15000 لیتری عمودی PL255325715,000,000737,000,000
مخزن 15000 لیتری عمودی PT255335714,470,000743,220,000
مخزن 20000 ليتري عمودي PL290335891,000,000924,000,000
مخزن 20000 لیتری عمودی PT305307898,260,000923,630,000

لیست قیمت تانکر آب مکعبی، کتابی و آسان رو

برای مشاهده تمامی ستون ها در موبایل، جدول زیر را به سمت راست بکشید

طول
(cm)
عرض
(cm)
ارتفاع
(cm)
قيمت
تک لایه (ريال)
قيمت
سه لایه (ريال)
مخزن 100 ليتري مکعبی کتابی 42427012,860,00014,360,000
مخزن 230 ليتري مکعبی کتابی PL604012527,530,00028,830,000
مخزن 500 لیتری مکعبی کتابی (آسان رو) PL1425011042,900,00047,300,000
مخزن 500 ليتري مکعبی عمودی PT707013252,360,00054,150,000
مخزن 1000 لیتری مکعبی کتابی (آسان رو) PL1636214075,710,00087,050,000
مخزن 1400 لیتری مکعبی کتابی (آسان رو) PL17269187111,100,000118,800,000
مخزن 1500 ليتري مکعبی ایستاده PT16470185***96,130,000
مخزن 2000 لیتری مکعبی کتابی PL21570200155,100,000165,000,000
طول
(cm)
عرض
(cm)
ارتفاع
(cm)
قيمت
تک لایه (ريال)
قيمت
سه لایه (ريال)
مخزن 300 لیتری مکعبی افقی PT114705031,770,00034,370,000
مخزن 450 لیتری مکعبی افقی PT150606141,210,00042,610,000
مخزن 500 لیتری مکعبی افقی PT152745450,310,00051,510,000
مخزن 800 ليتري مکعبی افقی PL170907066,060,00069,470,000
مخزن 1500 ليتري مکعبی افقی PT21011377112,610,000118,730,000
مخزن 2000 ليتري مکعبی افقی PL22712585147,990,000152,260,000
مخزن 2000 ليتري مکعبی افقی PT23012683143,070,000150,020,000

لیست قیمت تانکر آب قیفی

برای مشاهده تمامی ستون ها در موبایل، جدول زیر را به سمت راست بکشید

طول قیف
(cm)
عرض
(cm)
ارتفاع
(cm)
قيمت تک لایه (ريال) قيمت سه لایه (ريال)
مخزن قیفی 200 لیتری PL25748624,030,00027,990,000
مخزن قیفی 500 لیتری PL257416141,940,00052,410,000
مخزن قیفی 500 لیتری PT***8013740,400,000***
مخزن قیفی 1000 لیتری PL3513312768,200,00081,000,000
مخزن قیفی 1500 لیتری PL35133167101,500,000112,840,000
مخزن قیفی 2000 لیتری PL35133208130,900,000140,800,000
مخزن قیفی 3000 لیتری PT***150223188,460,000***
مخزن قیفی 5000 لیتری PL44179269264,600,000278,370,000
مخزن قیفی 5000 لیتری PT***180281259,590,000***
مخزن قیفی 10000 لیتری PT***230300549,500,000***

انواع تانکر آب

تانکر آب بر اساس جنس آن به انواع تانکر آب فلزی، تانکر آب پلاستیکی، تانکر آب بتونی و تانکر آب چوبی تقسیم می شود که هز یک از این دسته ها نیز انواع مختلفی دارند. هر کدام از این تانکر ها مزایا و معایبی دارند به همین دلیل پیش از خرید تانکر آب باید بدانید کدام یک با توجه به کاربری شما بهترین تانکر آب برای شما ست. ما در مقاله های مختلفی اقدام به معرفی این تانکرها و کاربری ها مناسب آنها کرده ایم که می توانید در داخل سایت آنها را مشاهده نمایید. برای ذخیره آب شرب، بهترین و مقرون به صرفه ترین تانکر، تانکر آب پلاستیکی است. البته به شرطی که از مواد اولیه درجه یک و بهداشتی در تولید آن استفاده شده باشد. در ادامه تانکر آب پلاستیکی را به صورت مفصل معرفی کرده و مزایا و معایب آن را شرح خواهیم داد.

معرفی تانکر آب پلاستیکی

تانکر آب پلاستیکی از پلاستیک تولید شده است. عموماً پلی اتیلن، پلی پروپیلن و فایبرگلاس مواد پلیمری ای هستند که برای تولید تانکر پلاستیکی مورد استفاده قرار میگیرند. تقریباً تمامی تانکر های آب پلاستیکی تولید شده در ایران از نوع تانکر آب پلی اتیلنی است که در بازار عموماً به آنها همان تانکر آب پلاستیکی گفته می شود. این تانکر ها از حجم های حدود 60 – 70 لیتر تا 40000 لیتر تولید می شوند.

کیفیت مواد اولیه و بهداشتی بودن آنها به شدت بر روی قیمت تانکر آب پلاستیکی تاثیر گذار است به همین دلیل بازه قیمتی این مدل از مخازن و تانکر ها بسیار گسترده است. هرچقدر قیمت تانکر پلاستیکی ارزان تر باشد احتمال استفاده از مواد اولیه غیربهداشتی، درجه دو یا یازیافتی افزایش پیدا می کند به همین دلیل حتماً در صورتی که می خواهید آب شرب درون تانکر ذخیره سازی نماییند

مزایا و معایب تانکر آب پلاستیکی

نحوه خرید تانکر آب

راهنمای نصب و نگهداری از تانکر آب پلاستیکی